След като свикнахме да се говори и действа по Стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биологично разнообразие, Европейската комисия (ЕК) даде на фермерите нова доза за размисъл и притеснение, представяйки своята Стратегия за почвите. 

Гласувайте: Доволни ли сте от работата на служебния министър и екипа му?

Данните на ЕК сочат, че 70% от почвите в ЕС не са в добро състояние. За да се справи с това, стратегията поставя няколко амбициозни цели за тяхното възстановяване. След като бъде направена оценка на въздействието, се планират нов Закон за здравето на почвите до 2023 г. и драстично подобряване на тяхното състояние до 2050 г.

Ако бъде подкрепен от Европейския парламент и държавите членки, той ще стане първият закон за целия ЕС, защитаващ почвата, подобно на водата, морската среда и въздухa в ЕС. 

Комисията ще помогне на всяка страна да подхване инициатива за „безплатно тестване на почвата“, която ще даде възможност на земеделските стопани да научат повече за нейното здраве. Ще се работи още в посока за улавяне на въглерод в почвата, борба с обезлесяването, ерозията и опустиняването на земеделските земи, преработка на оборския тор и др.

Разбира се, притесненията на фермерите не закъсняха. Най-голямата асоциация на европейските земеделски производители Copa-Cogeca изрази загриженост относно плановете за общ подход към почвата в целия ЕС, тъй като навсякъде тя е с различни характеристики.

„Докато Стратегията за почвите признава важността на субсидиарността за постигане на поставените цели, от съществено значение е това да не са празни думи и че фермерите от целия ЕС не са наказани“, се казва в изявление на асоциацията, цитирано от Euroactiv.

Copa-Cogeca също така призова за повече разяснения относно това, как Законът за здравето на почвите ще повлияе върху вече съществуващия набор от инструменти, които пряко или косвено засягат здравето на почвите. Тук от асоциацията визират Общата селскостопанска политика (ОСП) и Директивата за нитратите.

„За да бъде ефективна, последното нещо, от което се нуждае земеделската общност в ЕС, е нова административна тежест“, предупредиха от бранша.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg