Европейската научната общност се обедини в разработването на стратегия за бъдеще без химични пестициди в земеделието, съобщиха от българската Селскостопанска академия (ССА).

Обсъждат със земеделци мерките "От фермата до трапезата"

По време на Международно селскостопанско изложение в Париж европейските учени подписаха декларация за съвместни усилия с цел ускоряването на агроекологичния преход.

Българската Селскостопанска академия се присъедини към научния алианс, като неин представител там е проф. Виолета Божанова, зам.-председател на ССА.

Декларацията под надслов „Към земеделие свободно от химически пестициди" беше подписана от 24 изследователски организации от 16 европейски държави.

Как ще защитаваме овощните градини в ерата на Зелената сделка?

Учените разработват нови общи стратегии, които да са приложими на национално и европейско ниво.

Чрез своята мрежа 24-те подписали организации вече са изготвили множество общи насоки за научни изследвания. Част от тях са:

  • Установяване на по-добро използване на агроекологичните принципи за разработване на устойчиви на болести производствени системи;
  •  Използване на високия потенциал на селекцията на растенията;
  • Разработване на използването на нови технологии и агро-оборудване и разбиране на лостовете и пречките на социално-икономическия преход. 

Как зелените мерки ще се отразят на българския земеделец?

Един от непосредствените резултати от тази инициатива ще бъде и изработването на научна пътна карта, като принос към Европейската зелена сделка, която скоро ще бъде представена на Европейската комисия.

Почти 18 месеца Френският институт за научни изследвания по селско стопанство INRAE и неговите германски партньори от Центъра за изследвания на земеделските райони в Лайбниц (ZALF), съвместно с Германския федерален изследователски център за култивирани растения (JKI) изграждат диалог между европейските изследователи и заинтересованите страни за установяване на обща изследователска стратегия.

Европейските учени се обединиха около тезата: Такава нова трансдисциплинарна и многостранна стратегия ще позволи да се предлагат решения за преход към селскостопанско производство без химически пестициди на целия континент. 

Слънчеви панели може да увеличат земеделските добиви

За изграждането на земеделие, отговарящо на екологичните изисквания, е нужно тясно сътрудничество на изследователската общност със света на селското стопанство.

Земеделците трябва да разполагат с алтернативи на конвенционалните методи, които обаче да са конкурентноспособни.

Въпросът от съществена важност за фермерите в Европа е бюджетът в следващата ОСП и дали той ще е достатъчен, за да се изпълнят новите изисквания.

Зелената сделка на Европа придава голяма отговорност на селскостопанския сектор. В хода на политическите сондажи сегашният еврокомисар по земеделието Януш Войчеховски настоява бюджетът за отрасъла да бъде увеличен през следващия програмен период. 

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Има ли почва за безоранните технологии у нас?

Селско стопанство 4.0: Какво ще стане със земеделската техника в бъдеще?

Пикселно земеделие опазва растенията и почвите