Бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Стария континент е във фокуса на днешното заседание на Съвета на агроминистрите на Европейския съюз. 
 
 
Според пресофиса на Съвета, министрите обсъждат стратегическите планове, които всяка държава-членка трябва да изготви. Те са залегнали в предложението на  Европейската комисия за промените в Общата селскостопанска политика след 2021 г.  Всяка страна-членка трябва да докладва ежегодно своя напредък, смрямо заложените в плана цели. 
 
Тези доклади трябва да съдържат данни за изплатените субсидии и за осъществяването на стратегията. 
 
По отношение на самите стратегически планове Европейският парламент предлага те да започнат да действат от 2023 г. и да бъдат за пет годишен период, а не както Европейската комисия предлага да бъдат за седем годишен период от 2021 до 2027 г. 
 
Комисията ще презентира своята визия за зелената архитектура. 
Друга точка от дневния ред е реформата на пазарните механизми в Европейския съюз и по-конкретно подкрепа за винопроизводителите. 14 държави, повечето от които от Източна Европа, ще изкажат съображенията си относно намерението на Комисията да съкрати средствата по Втори стълб, развитието на селските райони.
Министрите ще обсъдят и предстоящата конференция за справянето с африканската чума по свинете, както и двойните стандарти при хранителните продукти.

Следете темата и на cap4us.fermer.bg