Млечната промишленост в Нова Зеландия продължава да набира обороти, съобщава agroxxi.ru.

Производител: Семейните ферми трябва да получат специален статут

За последните 30 години запасите от млечни продукти в страната са се увеличили три пъти, а пасищата – с 45% от 1995 г. насам.

Делът на млечната промишленост в бюджета на страната възлиза на 28% от постъпленията от износ. Това обаче не е всичко. Наскоро млечната компания Fonterra съобщи, че е регистрирала 6-процентен ръст на продажбите през първото тримесечие на тази година.

Бързото разрастване на млечната промишленост в Нова Зеландия има и своите минуси. Огромно е натоварването върху околната среда и природните ресурси. Почти 50% от парниковите газове се падат на селското стопанство. В световен мащаб това се равнява на 10-12%.

Тези факти карат екологични организации, например Грийнпийс, постоянно да сигнализират за нездравословната ситуация с поголовието от крави в Нова Зеландия. В този план е предвидено до 2050 г. да бъдат задействани механизми за преработка на парниковите газове и оптимизиране на транспортните процеси.