Според оперативния зърнен баланс за месец януари на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) ресурсът от слънчоглед  на страната към 31 януари 2017 година възлиза на 2 146 185 тона. От тях произведените количества са в размер на 1 701 094 тона, преходният остатък е 340 000 тона и 105 091 тона е внесеният слънчоглед. 
 
 
Потреблението на културата е  768 700 тона, от които 189 741 тона са изнесени, а 578 959 тона са за вътрешно потребление.  
 
 
Запасите от слънчоглед към 31 януари 2017 година се оценяват на 1 377 485 тона. Към същият период на миналата година запасите са били в размер на 1 442 352 тона. 
 
Декларираното количество слънчоглед в областните дирекции „Земеделие“ е в размер на 1 013 064 тона. По области най-високи декларирани наличности слънчоглед са отчетени в Добрич - 149,732 тона, Търговище - 147,563 тона и Плевен - 134,831 тона.