Индия е най-голямата страна-потребител на зърнени и бобови култури в света – с дял почти 25% от световното производство. Именно поради това страната има силно влияние върху световния пазар на посочените култури. Това мнение изказа в интервю президентът на Световната конфедерация на бобовите култури (GPC) Арслан Хусейн, съобщава АПК-Информ.

Нова ниша: Билимби - плодът с вкус на грозде и ябълка

През последните няколко години поради ръст на производството, а също така и предвид повишаването на крайните запаси през миналата година правителството на Индия се опита да контролира индийския пазар по пътя на въвеждането на ограничения и забрани, каза още експертът.

Доколкото страната е най-големият потребител на зърнени и бобови култури в света, то тя оказва осезаемо влияние върху пазара, допълни той.

Според Хусейн през бъдещия сезон Индия може да въведе нови правила за търговия, да понижи митата или пък да внедри система на квоти.

В краткосрочна перспектива страната по-скоро ще е заинтересована от системата за квотни доставки на стоки на преработватели на зърнени и бобови култури.