Инж. Стойко Кировски е новият председател на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци. В интервю за Фермер.БГ той посочи важните моменти на прага преработвателния сезон. 
 
Ролята на браншовите организации 
 
Всеки отрасъл от икономиката има както общи интереси, така и  общи проблеми и е добре да има съсловна организация, която ясно да ги идентифицира и да се ангажира с тяхното компетентно разрешаване. От опита ми до момента и от наблюденията ми на работата на успешните  браншовите съюзи в управителните им органи обикновено се привличат професионално доказали се обществено отговорни. личности,  с много знания и  опит. Чрез тях както интересите, така и проблемите по-лесно достигат до институциите и има по-голям шанс да бъдат решени. Обратното също е важно, когато в държавата възникне проблем, институциите първо се обръщат към браншовите оргнизации за компетентно мнение. Казано обобщено, браншовите организации са  необходимото, свързващо звено между държавата и бизнеса.
 
За съжаление, в България липсва закон за браншовите организации, което пречи изключително много на работа им и донякъде обезценява  значимостта им. В много от развитите европейски държави браншовите организации са признати със закон и членуването на фирмите е задължително.
 
Снимка: pixabay
 
Пример за това са Австрия и Германия. Правата и задълженията са им ясно разписани. Делегирани са им сериозни отговорности и са наблюдавани и контролирани, както от членовете си, така и от държавните и общинските  структури. Като пример за активната и социално значимата им дейност мога да посоча  участието им в оценката на кандидатите за доставка на храни по обществени поръчки.  У нас, за съжаление, се наблюдават сериозни компромиси с качеството. В България поради лобистки интереси, такова участие е немислимо. 
 
Друг голям проблем и донякъде компрометиращ дейността им е, че в някои отрасли те са многобройни, конкуриращи се, работещи на регионално ниво и често обслужващи частни интереси. Това е несериозно, единствен шанс за успех имат само организациите  с национален обхват.
 
Развитието на съюза 
 
В България работят над 150 фирми, които преработват селскостопанска продукция, а в нашата браншова организация членуват едва 34. Разбира се, нашите членове съставляват над 60% от преработвателната индустрия, но силата на браншовата организация е в това да привличаме не само големи, но и по-малки производители и именно в тази насока ще бъдат насочени моите и на членовете на УС усилия – да мотивираме представителите на тези фирми да станат наши членове. 
 
Работната ръка
 
Не само в нашия бранш, а и във всички останали, се чувства остър недостиг на работна ръка. Проблемът е особено голям при сезонната заетост и той вече се превърна в национален проблем. Неговият негативен ефект се чувства от години, но е най-сериозен през лятото - най-активния период за нашия бизнес.
 
 
Ако социалното министерство не промени и не втвърди политиката към онази прослойка, която разчита само на социални помощи и не я извади на пазара на труда, българските плодове и зеленчуци ще си останат на полето, а последствията от това ще бъдат катастрофални за нашия бранш.
 
Суровините
 
Всички харесват българските плодове и зеленчуци заради прекрасните им вкусови качества. Производството им обаче драстично намалява, което е свързано с много причини - липса на работна ръка, несправедливо субсидиране, неизплащане на застраховки при природни бедствия и т.н.
 
При тази ситуация нашите преработватели са принудени да внасят суровини от съседни държави, за да запълнят своите капацитети. Крайно време е браншовите организации на производителите на плодове и зеленчуци да обединят усилията си, да спечелят битката със земеделското министерство и да бъдат справедливо субсидирани, защото когато те са добре и ние от преработвателния бранш също ще бъдем добре.