Мрачни мисли за лоша жътва са обхванали тези дни стопаните от Великотърновско и Свищовско. Заради продължителните дъждове в последните дни се очертава труден период, коментират фермери от региона. Зърнопроизводителите, които не успяха да ожънат рапицата, пшеницата и ечемика преди дъждовете, ще изпитат големи трудности, защото съществува реална опасност от покълване на зърното и плъзване на болести.

В Лясковец има места, където се наблюдава покълване на зърната на ечемика, още преди да са ожънати. В цялата област в момента не се жъне, защото тежките селскостопански машини не могат да влязат в калните полета. Все още влажността на зърното на ечемика и пшеницата е над 14%, заради което фермерите изчакват.

Жътвата все още не се е забавила фатално, защото обикновено започва в в началото или средата на юли в зависимост от характеристиките на района, но забавянето при ечемика може да се окаже фатално.

Най-бързи в прибирането на тази култура са земеделците от община Павликени, които са ожънали почти половината. Средният добив е около 400 кг от декар, но със сигурност ще падне. В отделни села се забелязва начален стадий на почерняване на зърното. Има сведения и за гъбични заболявания, но не в сериозни размери. През следващата седмица арендаторите се канят при първия пек да пуснат комбайните в житните полета. Самото зърно е плътно и в добро състояние. Очаква се и влажността да падне до допустимите 13%.

Полегнали посеви са регистрирани в Стражишкия край. Те не са много, но все пак са загуба за някои от фермерите. От засетите в общината над 20 хил. дка ечемик са ожънати едва 5 хил. дка. Спад се наблюдава и в добивите – 398 кг/дка, при очаквани 420-440 кг/дка. Площите с пшеница са 66 530 дка, но и там жътвата не се знае кога ще започне.

Жътва няма и в община Златарица. В предни години по това време стопаните там вече са ожънали ечемика и са подхванали пшеницата. Сега всичко ожънато там преди дъждовете се равнява на скромните 1200 декара.

В района на Горна Оряховица ечемикът е почти прибран, като остават още над 2 хил. дка. Средният добив е около 420 кг от декар. По-сериозно е положението при рапицата. Ожънати са едва 6 хил. дка, а остават поне още толкова.

Най много полегнали посиви има полетата около Сухиндол. Градушката прости на района, но не беше пощаден от обилни и интензивни валежи, придружени с мана. Най-много пшенични и житни класове са нападали в Красно Градище. Жътвата в общината е била стопирана със самото й започване. За ден стопаните са обработили само 200 дка с ечемик и няколко с рапица, след което са спрели машините. Масово се е образувало вторично заплевяване, очаква се влошено качество на зърното и по-ниски добиви.


В областен план ситуацията изглежда по следния начин: през тази година са засети 878 031 дка с пшеница, ечемик, рапица и тритикале, от които ожънати до момента са само 94 725 дка. В експлоатация са около 300 комбайна и 1328 камиона и прикачен инвентар.