Розопроизводителите са прибрали през тази кампания 10 287 тона розов цвят, показват нови данни на земеделското министерство.

Етерично-маслените култури: Саморегулацията в сектора изглежда единственото възможно решение

До първата седмица на юни са реколтирани 97% от общо засадените с маслодайна роза у нас 37 486 декара. Количеството и средният добив от 284 кг/декар са с близо една трета по-малко в сравнение с миналогодишната кампания.

„Годината е нормална за розопроизводството. Не бива да сравняваме с 2018 г., когато имахме свръхпроизводство, а градините изцъфтяха изведнъж в рамките само на две седмици“, коментира пред Агри.БГ Гергана Андреева, изпълнителен директор на Българска национална асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК).

Нейните наблюдения показват, че краят на розобера ще настъпи през следващата седмица и тогава по-ясно ще се очертае картината в бранша.

Гергана Андреева: „Сега цветът е доста по-малко. Имаше градушки. Част от растенията не успяха да достигнат пълния си цъфтеж, така че да има максимално много масло. Рандеманът е по-нисък. Това може да се отдаде и на по-студеното време, може би е на различния начин на отглеждане, на полагането на агротехнически грижи за насажденията от различните стопани.“

Както Агри.БГ писа, за първи път тази година розопроизводителите не знаят каква е изкупната цена на розовия цвят. Стойността на своята продукция те ще получат на две части – авансово плащане след предаването на суровината и изравнително плащане след проверка на нейното качество - например на рандемана.

Гергана Андреева: „По принцип това е правилният подход. Защото, ако няма реализация на маслото, няма как да се определи цената на цвета. Доплащането е, след като се видят рандеманите и се направят анализите на маслото. Тогава се вижда какво е качеството и се изравнява цената. Предварително определяне на цена за нещо, което не е ясно какво е, как ще бъде реализирано, с какво качество – това е неправилно. Тази година нещата са в правилната посока“. 

Тя се надява, че с приемането на второ четене в парламента на проектозакона за маслодайната роза отношенията в сектора ще бъдат подредени.

Важно е стопаните в бранша да работят със сертифициран посадъчен материал, макар че този процес ще отнеме време. От голямо значение е контролът по цялата верига – от засаждането и отглеждането на розовите масиви, до пунктовете за изкупуване и инсталациите за преработка.

Контролните органи трябва имат възможност да следят за спазването на технологичните схеми. Редно е всеки по веригата да работи на светло - да бъде регистриран. Трябва да стане ясно какъв е действителният брой на преработвателните мощности.

Гергана Андреева: „Категорично не трябва да бъде пренебрегвано защитеното географско указание Българско розово масло, защото това е европейска регистрация“.

От голямо значение е също Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Министерството на здравеопазването да следят за качеството на розовото масло, розовата вода и на другите производни продукти, добити от розовия цвят. 

В бранша се надяват новият закон да обърне специално внимание върху контрола и санкциите за нарушителите, така че всички да работят на светло и да спазват правилата.