На 30 май в град Монтана се проведе съвместна информационна среща-семинар на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и ОДБХ - град Монтана. На семинара присъстваха 22 земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци от регион Монтана.
 
 
Лектор от ОДБХ - гр. Монтана беше Даниела Ангелова, която запозна присъстващите с основните правила при провеждането на интегрирано производство, като обърна внимание на начините за етикетиране на произведените по правилата за интегрирано производство плодове и зеленчуци.
 
Тя представи ползите от това производство за фермерите и потребителите. Лекцията на Ангелова продължи с презентация относно фитосанитарните изисквания към посадъчния материал, като се разгледаха документите придружаващи овощния посадъчен материал. По време на семинара бяха представени болестите и неприятелите, които могат да бъдат пренесени със закупуването и доставката на посадъчен материал.
 
Експертите от НССЗ в Монтана запознаха присъстващите с дейността на териториалното звено в града. Присъстващите бяха информирани относно изискванията за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и изискванията за кандидатстване и изпълнение на дейностите по подмярка 4.1.2  „Инвестиции в материални активи“ от ТПРМЗС 2014 -2020 г.
Стопаните имаха възможност и за индивидуални консултации, посочват организаторите.