Да отпадне изискването стопаните да доказват минимум 33% доход от земеделска дейност за предходната година, когато им се дават консултантски пакети по целевите приеми на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР.) Това предложение е заложено в проектонаредба за допълнение на Наредба 4 от 2018 г.

Преработиха дискриминационната наредба за директните доставки

Към момента това изискване за доказване на доходи е задължително за прилагане на подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“. То обаче отпадна с одобрение на ЕК на 27 април 2020 г. за целевите приеми по подмерки 6.3 и 4.1.2. 

Ето защо е необходимо изменение, което да допуска изплащане на консултантски пакети за кандидати по целевите приеми в съответствие с промените в ПРСР, посочва в своите мотиви земеделският зам.-министър Лозана Василева.

Прави се важното уточнение обаче, че започналите производства по издадените до датата на влизането в сила на този закон наредби по прилагането на мерките и подмерките от ПРСР се довършват по досегашния ред до изтичане на периода на мониторинг.

Проектодокументът е публикуван на страницата на Министерството на земеделие, а срокът за обществено обсъждане е 10 декември 2020 г.