Пет организации на територията на окръг Долж, Румъния и областите Плевен, Монтана и Видин започват работа по нов транграничен проект. „Главната цел е подпомагане на икономическото развитие в българо-румънската трансгранична зона чрез развитие на съществуващите конкурентни предимства в селското стопанство и хранителната индустрия”, научихме в разговор със Стилиян Върбанов, председател на управителния съвет на Сдружение „Национален център за информационно обслужване” – Плевен, партньор по проекта.


Над 100 икономически субекти от областта на селското стопанство вече са проявили интерес към проекта. „Селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост са икономически дейности с дългогодишна традиция в трансграничния регион. По-голямата част от производителите на аграрни продукти са малки земеделски производители, които сами нямат възможност да направят устойчиво и последователно популяризиране на продуктите си, нито да привличат инвеститори. Настоящият проект поставя основата на регионално и транснационално популяризиране на селскостопанските и хранителните продукти”, каза още г-н Върбанов.


В разговора научихме още, че вече е създадена пълна техническа документация за изграждането на лаборатория за тестване и окачествяване на селскостопанска продукция по стандартите на Евростат. След изграждането на тази лаборатория българските аграрни продукти ще могат успешно да излязат на европейските пазари, убедени са участниците в проекта AGRICONS.
Лабораторията ще бъде базирана в Никопол и е ще е първата на територията не само на Северна България, но и на Южна Румъния.


На проведената среща стана ясно, че идеята е от двете страни на Дунав да заработи и стоково тържище за селскостопански стоки. Взето е решение борсата за плодове, зеленчуци, риба, мляко и месо да е ситуирана на българска територия, а зърнената борса – в Румъния, в Корабия. „Към момента работата по структурирането на борсата в Корабия е в по-напреднал етап, тъй като там имаше съществуващ ресурс, а и значително беше подобрена пристанищната инфраструктура по линия на програмата за трансгранично сътрудничество. Там вече има доста сериозна база, която изкупува големи количества зърнена продукция и оперира успешно на европейските пазари. За България технологичното време за структуриране на борсата е по-дълго, но се работи сериозно. Затова акцентът в този проект е профилирането на борсата по вид, структура и начин на работа в зависимост от ресурсите, с които разполага региона”, обясни г-н Върбанов.


Предстоят срещи между български и румънски производители, които да обменят идеи във връзка с изграждането на борсата. Тържището засега е предвидено да бъде изградено в Плевен. В зависимост, обаче, от наличните ресурси не е изключено то да бъде изградено на територията на друга област от Северозападен район. Още повече, че отварянето на моста Видин – Калафат дава известни приоритети на Видинска област за място на изграждането на тържището. Не е важно точно в коя административна географска област ще бъде изградена борсата, важното е селскостопанската продукция да бъде реализирана по най-добрия за производителите начин, категорични са от екипа на проекта.


И още нещо много важно – обединяването на земеделските производители ще направи по-успешно преодоляването на силно изразения в региона натиск върху земеделските производители от страна на прекупвачи, а и ще бъде понижена сивата икономика. Стоковата борса е институция и бизнесът ще излезе на светло, което ще доведе и до завишаване на контрола върху качеството и количеството на продукцията. Земеделските производители от трансграничния регион виждат в бъдещата борса възможност и за сериозен коректив на изкупните цени на тяхната продукция.


Долж, Видин, Монтана и Плевен са едни от най-изостаналите райони в страните си и в целия ЕС, а според националните и европейските статистически данни икономическата криза има по-голяма мидимост именно в тези региони. Според заетите в сектора на селското стопанство от двете страни на Дунав ключът към успеха е в бързото развитие на този сектор с малки инвестиции в човешки капитал.


„Проведохме разговори и с наши партньори от Германия – Търговско-промишлените палати на Тюрингия и Бавария, във всяка от които членуват по над 100 хиляди фирми. Имаме тяхното уверение, че ако предоставим качествени продукти и ценово добре структурирани оферти, можем да си партнираме. Само в област Тюрингия над 10 000 фирми се занимават с преработка на селскостопанска продукция. Това е добър шанс за българските земеделски производители”, обобщи Стилиян Върбанов.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!