За трета поредна година Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) обявява конкурс за стипендия „Иван Генчев Танев“, съобщиха от асоциацията. Предишните две победителки в конкурса бяха Пресиана Русева и Камелия Георгиева.  
 
Условията за кандидатстване:
 
- Студентът да завършва бакалавърска специалност и да продължава обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” в областта на: растителната защита, растениевъдството или аграрното инженерство.
 
- Студентът да се обучава в редовна форма на обучение;
 
- Средният успех от бакалавърската специалност да е не по-нисък от отличен 5.50.
 
Стипендията се отпуска еднократно в размер на едногодишна такса за обучение за академичната 2018/2019 година в съответната специалност на даденото висше учебно заведение. 
Конкурсът е отворен за кандидати от всички висши учебни заведения в страната, акредитирани за горепосочените специалности. Предимство в подбора ще имат кандидатите с по-ниски или приблизителни до средните за страната доходи.
 
Необходимите документи:
 
– Попълнен формуляр „Молба-декларация“ – образец;
– Академична справка за целия период на обучение в ОКС „бакалавър“;
– Уверение, издадено от съответното висше учебно заведение, за продължаване на обучението в редовна форма в магистърска специалност;
– Документ за брутния месечен доход на член от семейството за периода 1 февруари - 30 юли 2017 г. (служебни бележки за всички видове доходи);
– Попълнена декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни.
 
Крайният срок за кандидатстване е 05.11.2018 г.
Конкурсът ще протече в два етапа. Първият кръг представлява разглеждане и преценка на кандидатурите. В рамките на втория етап ще се проведат индивидуални интервюта с кандидатите, посочват от НАЗ.
Документите за кандидатстване се изпращат на e-mail: [email protected] или по пощата на адрес: 1606 София, ул. „Владайска“ 39А, ап. 2.
Отличието е учредено с решение на Управителния съвет в памет на Иван Генчев Танев, председателстващ Тракийския съюз на зърнопроизводителите в периода декември 2011 г. – август 2014 г., и неговите изключителни заслуги за развитието и дейността на НАЗ.