Стопанската 2021 г. ще бъде много по-добра от предходната – и като добиви, и като цени, казва Стайко Стайков, председател на УС на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) в първия брой на издавания от нея електронен „Алманах за земята“.

Слънчогледът не отстъпва от високите си цени

Той е оптимист, че благодарение на по-добрата година фермерите ще успеят да покрият загубите си и ще продължат да надграждат стопанствата си, да инвестират в основния производствен актив и да модернизират техниката си.

Като най-голямото предизвикателство пред БАСЗЗ през следващите години Стайков определя създаването на Национална земеделска камара (НЗК), която да обедини неправителствените организации в сектора.

„Нямам логично обяснение защо това все още не е факт. Разединени, работейки на парче, гонейки личния интерес на бизнеса или организацията си, нямаме бъдеще“, убеден е той.

Анализирайки свършеното за последните 14 години на неговите три мандата, Стайков особено се гордее с реализираните шест комасационни проекта по инициатива на БАСЗЗ и финансирани с частни средства. Крайният резултат е групирани уедрени имоти за приблизително 45 000 дка земеделски земи в единни масиви.

Амбицията наАлманах за земята“ е да излиза поне три пъти годишно, като прави синтезиран прочит на най-важното, което засяга аграрния сектор. Случайно или не, първият брой излезе в навечерието на Деня на българската независимост – 22 септември. 

Освен със Стайко Стайков може да се срещнете още с Галина Пейчева-Митева – член на Борда на директорите на Европейската организация на собствениците на земи, и с Добри Митрев – новия председател на УС на Българската стопанска камара (БСК). 

Полезна е информацията за най-важните данъчни срокове по месеци, както и приемите по ПРСР до края на годината. Представените статистически данни за аграрния сектор включват индекси на цени на селскостопанска продукция, както и на стоки и услуги в сектора за второто тримесечие на 2021 г. 

Може да видите още графика на това, как се променят средните цени на земеделска земя и на договорите за аренда за едно десетилетие – от 2010 г. до 2020 г., по данни на Националния статистически институт.