Едва ли има Консултативен съвет по животновъдство, който да не е предизвикал бурни реакции и размяна на реплики между браншови представители и екипа на Министерството на земеделието. Така е било на последната среща на 17 ноември, научи Агри.БГ.

След Съвета по животновъдство: Стратегическият план да се спре изцяло

Ябълката на раздора този път са ставките по различните интервенции в сектора, които ще се прилагат от догодина. Въпреки наложената възрастова граница на животните и засилените проверки за виртуални стада, ставките не само не се увеличават, но и падат под тези, които са били в настоящия програмен период, изчисляват от бранша.

Над 20 фермерски организации в сектора вече алармираха за проблема европейската Комисия по земеделие. Българските евродепутати в Брюксел също са изпратили гневно писмо до Министерството на земеделието, подчертавайки, че по силата на европейски регламент е нужно обществено обсъждане на финализирания Стратегически план. В противен случай България е в голямо нарушение.

За да успокоят страстите, Министерството на земеделието свика вчерашния Консултативен съвет по животновъдство, за да обясни какви са вариантите. Според тях ставките могат да се коригират след одобрение на Стратегическия план от ЕК или всяка година животновъдите да се молят на министъра на финансите за допълване от националния бюджет.

„Събраха ни да ни убеждават, че ние трябва да се борим за пари от държавния бюджет. Несериозно е да висим пред вратата на финансовия министър, няма как да стане. За ниските ставки се оправдаха с грешки на предишното ръководство и с това, че са изработени от външна фирма“, коментира Пенка Христова, почетен председател на Съюза на животновъдите в България (СЖБ). 

Затова от бранша са настояли на срещата да присъства представител на въпросната външна фирма, която дори не се знае коя. Такъв е липсвал. 

„Несериозно е министър, зам.-министър и директори на дирекции да ти кажат: „Не сме виждали ставките досега“. Били забелязали, че те са по-ниски от досегашните, след като ние сме ги алармирали, че имало аномалии“, учудва се Христова. 

От бранша ще направят всичко възможно да върнат Стратегическия план за преразглеждане, позовавайки се на Регламент(ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg