Площите с овощни, черупкови и ягодоплодни насаждения в земеделските стопанства заемат 65,5 хил. ха, като са реколтирани 45,1 хил. ха. Произведената продукция е 226,1 хил. тона, показва статистика на Министерството на земеделието за производство на плодове у нас през миналата година.

Обратното начисляване на ДДС ще намали печалбите от нелегалния внос

През 2021 г. площите с насаждения са с 1% повече от предходната година, като реколтираните площи са се увеличили с 9%. Поради климатични и други причини около 11% от плододаващите площи с овощни видове не са реколтирани. Най-голям дял от реколтираните площи заемат черешите – 24%, следват сливите и джанките – 21%. 

Площите с млади, невстъпилите в плододаване овощни насаждения са 10,9 хил. ха. Най-голям относителен дял от младите насаждения заемат орехите – 46%, следвани от сливите и джанките – 16%. 

От новосъздадените насаждения през стопанската 2020/2021 г. 51% са от костилкови видове, 36% са черупкови видове, а семковите и други видове заемат 13%. От костилковите видове най-голям е делът на сливите и джанките с 44%, следвани от черешите с 31%. От черупковите видове най-голям е делът на орехите със 71% и на лешниците с 20%. 

През 2021 г. са произведени 226 118 тона плодове, което е с 12% повече в сравнение с 2020 г. Водещо място в производството на плодове заема Югоизточният район с 26% и Южният централен район с 23%.

От произведените плодове най-голям е относителният дял на сливите и джанките, следвани от черешите и ябълките – съответно 29%, 23% и 19%. Два пъти се е увеличило производството на кайсии в сравнение с предходната година. Ръст се наблюдава при култивираните шипки с 37% и при ябълките с 16%. По-ниско производство има при малините с 10% и при вишните с 8%.

Средните добиви при кайсиите, бадемите, култивираните шипки, ябълките и прасковите за реколта '2021 са по-високи в сравнение с година по-рано. По-ниски средни добиви се наблюдават при лешниците, вишните и орехите. При крушите, сливите и джанките, черешите и малините средните добиви не се променят значително.

Реализирани са 98% от произведените плодове. Най-голям е делът на продукцията, предназначена за директни продажби и в търговската мрежа – 51%. 

Общо върху 37% от засадените площи са внесени минерални торове, а върху 9% – органични. Срещу болести се третират около 45% от засадените площи с овощни, черупкови и ягодоплодни видове, а срещу неприятели – 42%.