За една година намалява броят както на селскостопанските животни у нас, така и на стопанствата. За сметка на това обаче фермерите, които продължават да се занимават с животновъдство, увеличават средния брой на животните. Това показва изследване на Министерството на земеделието за селскостопанските животни у нас към 1 ноември 2019 г.

Първи стъпки към по-справедливо разпределение на пасищата

Проучването обхваща периода между 1 ноември 2018 г. и 31 октомври 2019 г. Анкетирани са общо 9 372 стопанства, в които се отглеждат говеда, биволи, свине, овце и кози. Данните са събирани от експерти и служители в областните дирекции „Земеделие“.

Статистиката сочи, че към 1 ноември 2019 г. говедата у нас са 510,5 хиляди, което е с 3,0% по-малко спрямо година по-рано, а овцете са 1 281,0 хиляди – с 5,1% по-малко.

Общо кравите намаляват с 2,8%. Млечните крави са по-малко с 8,0% до 215,2 хиляди, а кравите, използвани за производство на телета за месо, се  увеличават с 8,8%.

Спад има и в броя на овцете майки с 4,0% и към 1 ноември 2019 г. млечните овце майки са 950,0 хиляди, а месодайните – 124,6 хиляди.

Въпреки че нараства броят на биволиците (+11.3%), делът на тези стопанства е относителен малък. 

Общият брой на козите намалява с 15,9% до 228,5 хиляди, а козите майки са по-малко с 16,2%.

В резултат на възникналите огнища с Африканска чума по свинете (АЧС) броят им значително намалява през 2019 г. и към 1 ноември те са почти 491,8 хиляди, което е с 24,9 % по-малко. Разплодните женски свине над 50 кг са с 27,3% по-малко. Умрели или принудително умъртвени са почти 192 хиляди свине. През годината са заклани 1 245 хиляди свине – с 5,4% повече спрямо 2018 г. 

Изследването на земеделското министерство включва и таблици за добитото мляко и реализирани животни. Числата показват, че общо добитото мляко в стопанствата през 2019 г. е 935 526 тона, от които 822 304 тона краве, 66 967 тона овче, 13 244 тона биволско и 37 011 тона козе мляко. От стопанствата са продадени живи или са заклани около 2,308 милиона животни, което е с 4,4% повече в сравнение с предходната година.

Вижте тук повече информация за това, как се разпределят женските животни по стопанства, колко са животните по райони и категории.