На 26 октомври започва приемът на заявления за подпомагане по Националната програма по пчеларство (НПП) за 2021 г. Той ще продължи до 6 ноември, обявиха от ДФ „Земеделие“ (ДФЗ).

Фондът отвори прием за подмярка COVID 3

Документи за финансовата 2021 г. ще се приемат в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице. 

Финансовият ресурс на пчеларската програма е 6 400 202 лв.

„Пчеларите могат да изтеглят образец на заявлението за подпомагане от интернет страницата на ДФЗ-РА. Там е публикувана и информация за условията за финансиране по мерките от НПП 2020-2022 г. Заинтересованите, които нямат онлайн достъп, могат да се осведомят на място - в областните дирекции на ДФЗ и в Централно управление на ДФЗ-РА, отдел „Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция „Селскостопански пазарни механизми“, уточняват от ведомството.

За какво може да кандидатствате:
  • по мярка А кандидатите ще бъдат подпомагани при закупуването на дребен пчеларски инвентар;
  • мярка В е насочена към подвижното пчеларство;
  • мерки Б, Г и Д от НПП 2020-2022 г. включват дейности за борба срещу вароатозата, за извършване на лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни семейства и майки. 

Пчеларските сдружения и организации също могат да кандидатстват за подпомагане по мерки А, Б, Г и Е.

За сдруженията и организациите се отварят и допълнителни възможности за кандидатстване по мярка Б за „Изследване за резистентност на Varroa destructor към ВМП, разрешени за употреба за борба с вароатозата“ и по мярка Г „Изследване на проби от хранителните запаси на пчелните семейства (мед, прашец) за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми“.