Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ взе решение за предварителен прием на заявления за кандидатстване по Държавната помощ за компенсиране на разходите по изпълнение на мерки от Националната програма за контрол на почвените неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae) от 01 Април 2015 год.

 

Предвид технологичните срокове за засаждане на картофи, съгласувани с Министерство на земеделието и храните, Българската агенция по безопасност на храните и браншовата организация на картофопроизводителите, срокът за кандидатстване ще продължи до 15 май тази година. Финансовият ресурс по Схемата е в размер на 600 хил. лв.

 

По нея до края на 2014 г. се подпомагаше борбата с почвените неприятели по картофите, като тя се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на производителите за закупуване на продукти за растителна защита за контрол на вредителя.
За да може държавната помощ да се приложи и през програмния период до 2020 г., е разработен проект на Схема за държавна помощ за подкрепа на сектора. Предстои нейното одобрение от Европейската комисия.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!