Стартира дългоочакваният прием по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от Програмата за развитие на селските райони. Това стана ясно след като процедурата вече е отворена за кандидатстване в ИСУН. 
 
 
Подпомагането по мярка е насочено към постигане на целите на мярката:
1. насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор;
2. подпомагане производството и доставките на висококачествени земеделски продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания;
3. подпомагане на достъпа до пазара на малки и средни стопанства.
 
Размерът на финансовата помощ е до 100 хил. евро/годишно за период от до пет години. Финансирането се предоставя под формата на фиксирано годишно плащане, определено като процент от стойността на годишната реализирана на пазара продукция от групата или организацията на производители. 
 
Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения, възлиза на 7 563 679,22 евро
 
Крайният срок за кандидатстване по мярка 9 е 20 август 2018 г.
 
Важни документи: