Най-интересно селскостопанскопто изложение АГРА 2010 ще бъде за фермерите, които се занимават с животновъдство. Акцентът тази година е поставен върху оборудването за животновъдни ферми, както и върху представянето на породисти животни - крави, овце, прасета, коне.

 

Силно представяне на АГРА 2010 имат и българските производители на земеделска техника. Шуменската фирма Мадара Груп е наела цяла палата за представяне на произвежданият от нея почвообработващ инвентар. Представени са също вносители на употребявана селскостопански техника - John Deere, Kubota, Iseki, Yanmar и др. Пред входа на палата 3 са подредени чисто нови трактори Kioti и Foton, които стават все по-популярни сред фермерите с малки и средни по размер стопанства.

 

В палатите на АГРА 2010 селскостопанските производители ще могат да видят нови сортове семена, зърнени , зеленчукови и овощни култури; нови продукти от сферата на растителната защита и прецизното земеделие. Представени са всички научни и неправителствени организации от селскостопанския бранш в България.

 

От 23 до 27 февруари 2010 год. в Международен панаир Пловдив АД ще се проведе Международната селскостопанска изложба АГРА 2010.

Фермер.БГ публикува пълната програма на събитието:

23.02.2010 – вторник


10:30 Пресконференция по повод официалното откриване на Международната селскостопанска изложба АГРА 2010
Място: зала “Пресклуб”, Конгресен център
Организатор: Международен панаир Пловдив АД

11:30
Официално откриване на Международната селскостопанска изложба АГРА 2010
Място: палата 6
Организатор: Международен панаир Пловдив АД

14:00 - 16:00
Семинар  „Актуални въпроси на развитието на агробизнеса“
Въвеждащ доклад: д-р Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Ще участват:
членовете на Пловдивска земеделска камара
членовете на Областния съюз на агрономите
браншови организации
научно-изследователски институти
кметове
земеделски кооперации и сдружения
фермери, арендатори и агробизнесмени
Място: зала “Пресклуб”, Конгресен център
Организатори: Пловдивска земеделска камара и Международен панаир Пловдив АД

14:00 – 16:00
Двустранни българо-холандски бизнес срещи
Представители на водещи холандски фирми от различни сфери на селското стопанство ще дискутират възможности за бизнес сътрудничество с български компании.
За информация:
Дориана Миленкова
02/8160380
[email protected]
Ирена Иванова
02/9813081
[email protected]
Място: палата 6, щанд В-1
Организатор: Посолство на Кралство Нидерландия

15:30 – 17:30 Кръгла маса "Проблеми в земеделието - производство, наука, пазар на земеделските земи"
Програма:
Въвеждащ доклад: проф. д-р Светла Бъчварова, Председател на Селскостопанска академия
Дискусия
Участници:
Земеделски кооперации и сдружения
Фермери, арендатори, бизнесмени
Научно-изследователски институти
Членове на Пловдивска земеделска камара
Място: конферентна зала 2, палата 6
Организатор: Селскостопанска академия

19:00  Вечер на изложителя - АГРА 2010
Церемония по връчване на награди за иновация в областта на селското стопанство
Място: Парк-хотел “Санкт Петербург” (вход с покани)
Организатор: Международен панаир Пловдив АД

24.02.2010 – сряда

9:30 – 11:30 Работна среща на директорите на ПСЗ на ССА /вход с покани/
Място: зала Струма, Конгресен център
Организатор: Селскостопанска академия

10:00 – 12:00 Представяне „Земеделие по холандски“
Представяне на иновативни продукти и технологии в областта на оранжерийното производство, декоративните растения и животновъдството
Презентации на водещи фирми от Кралство Нидерландия
За информация:
Дориана Миленкова
02/8160380
[email protected]
Ирена Иванова
02/9813081
[email protected]
Място: зала Хеброс, Конгресен център
Организатори: Посолство на Кралство Нидерландия, Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция

10:30 - 14:30 Ден на биоземеделието
Програма:
1. Биоземеделие, биоразнообразие и бизнес
Лектор: доц. д-р Владислав Попов, Агроцентър към Аграрен университет – Пловдив
2. Качество на биохраните
Лектор: д-р Стоилко Апостолов, Биоселена – Карлово
3. Регламентиране на биологичното производство
Лектор: гл.ас. д-р Анна Карова, QC&I
4. Проблеми на биологичното земеделие в България
Лектор: проф. д-р Стойчо Каров, Екофарм – Пловдив
5. Перспективи за развитието на биологичното лозарство и винарство в България
Лектор: Стойчо Каров (младши), Екофарм – Пловдив
6. Използване на биорегулатора Хумустим в екологичното производство
Лектор: Радка Малинова, Агроспейс – София
7. Екологосъобразна растителна защита – важен фактор за устойчиво развитие на земеделието
Лектор: доц. д-р Марияна Иванова, Висше училище „Земеделски колеж“ - Пловдив
8. Глобалните климатични промени и отражението им върху развитието на земеделските култури
Лектор: проф. д-р Георги Сенгалевич, Висше училище „Земеделски колеж“ - Пловдив
9. Възможности за борба с черешовата муха с помощта на биологични средства
Лектор: ас. д-р Михаил Кечев, Висше училище „Земеделски колеж“ - Пловдив, проф. д-р Сенгалевич
Място: конферентна зала, палата 3
Организатор: Международен панаир Пловдив АД, в сътрудничество с проф. д-р Георги Сенгалевич и уважаемите лектори в проявата

10:30 – 13:00 Консултации по проблемите на биологичното земеделие
Място: щанд B-15 Биологично земеделие, палата 3
Организатор: Международен панаир Пловдив АД, в сътрудничество с проф. д-р Георги Сенгалевич

12:30 – 16:00
Двустранни българо-холандски бизнес срещи
Представители на водещи холандски фирми от различни сфери на селското стопанство ще дискутират възможности за бизнес сътрудничество с български компании.
За информация:
Дориана Миленкова
02/8160380
[email protected]
Иренна Иванова
02/9813081
[email protected]
Място: палата 6, щанд В-1
Организатор: Посолство на Кралство Нидерландия

13:00 - 15:00 Семинар „Производство на зеленчуков разсад в култивационни съоръжения“
Програма:
1. Специфика на оранжерийните конструкции в разсадопроизводството. Механизация и автоматизация на процесите
Лектор: Георги Христов, Полимекс София ООД
2. Технологии при производството на разсад в култивационни съоръжения
Лектор: проф. Христо Симидчиев
3. Растително-защитни мероприятия в разсадопроизводството
Лектор: доц. Янко Димитров, Аграрен университет - Пловдив
4. Критични точки при производството на разсад
Лектор: Ради Радев, Агроконсулт ООД
5. Инвестиционен подход при избора на машини и съоръжения в зеленчукопроизводството
Лектор: Тервел Николов, Виссер Опора ООД
Място: зала Хеброс, Конгресен център
Организатор: Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция

14:00 – 16:00
Семинар "Състояние, проблеми и перспективи на българското овощарство в условията на европейското плодово производство"
Водещ институт: Институт по овощарство, Пловдив
Програма
1. Проблеми и перспективи на българското овощарство на фона на европейското плодово производство
Лектор: ст.н.с. д-р Заря Ранкова
2. Съвременни, перспективни сортове в овощарството
Лектор: ст.н.с. д-р Аргир Живондов
3. Съвременни биотехнологични методи в размножаването и селекцията на овощните видове
Лектор: ст.н.с. д-р Петя Герчева
4. Аспекти при размножаването на ореха и резитбата при ябълка
Лектор: н.с. д-р Стефан  Гандев
5. Съвременна растителна защита и прилагане на Добрите земеделски практики (ДЗП) в овощарството
Лектор: ст.н.с. д-р Веселин Арнаудов
6. Икономически аспекти на съвременното българско овощарство
Лектор: ст.н.с. д-р Ваня Манолова
Дискусия
Място: конферентна зала 2, палата 6
Организатор: Селскостопанска академия

14:00 - 16:00 Представяне на технологии за цялостна растителна защита на фирма "Синджента"
Място: конферентна зала 1, палата 6
Организатор: Синджента България ЕООД

14:00 - 16:30 Консултации по проблемите на биологичното земеделие
Място: щанд B-15 Биологично земеделие, палата 3
Организатор: Международен панаир Пловдив АД, в сътрудничество с проф. д-р Георги Сенгалевич

25.02.2010  – четвъртък

10:00 – 12:30 Работна среща „Предизвикателства и възможности за подкрепа на дребните земеделски стопани в България след три години членство в ЕС“
Място: зала Хеброс, Конгресен център
Организатори: Фондация „Земята – източник на доходи“, Фондация С.Е.Г.А.

10:00 – 16:00 Двустранни българо-холандски бизнес срещи
Представители на водещи холандски фирми от различни сфери на селското стопанство ще дискутират възможности за бизнес сътрудничество с български компании.
За информация:
Дориана Миленкова
02/8160380
[email protected]
Иренаа Иванова
02/9813081
[email protected]
Мястоо: палата 6, щанд В-1
Организатор: Посолство на Кралство Нидерландия

10:00 - 13:00 Семинар „Съвременни технологии в земеделието” с БАСФ и водещи лектори
Съвременни технологии при отглеждане на лозя, овощни култури и зеленчуци
Програма:
10.00-10.20    НА КАФЕ с Екипа на БАСФ България и Стивън Карл, Регионален Мениджър България и Румъния Жан Жак Понс, Маркетинг Мениджър България и Румъния  Ваня Горчева, Мениджър за страната
10.20-10.30    Откриване
Жан Жак Понс, Маркетинг Мениджър България и Румъния
Красимира Иванова, Маркетинг Мениджър България
10.30-11.00    Зеленчуци и картофи
Станислав  Стоянов, технически консултант
Илия Славов - научен сътрудник овощни култури- фитопатология,
Регионален Мениджър БАСФ
11.15-12.00    Овощни култури
Стефан Гандев, Институт по овощарство, Пловдив;
Илия Славов - научен сътрудник овощни култури- фитопатология,
Регионален Мениджър БАСФ
12.00-12.15    Кафе пауза
12.15-13.00    Лозя
проф. Панделиев, Аграрен Университет, Пловдив
Мария Неделчева - Регионален търговски представител Югоизточна България
Илия Славов - научен сътрудник овощни култури-фитопатология,
Регионален Мениджър БАСФ
Място: зала 1, палата 6
Организатор: БАСФ ЕООД

10:30 – 13:00  Консултации по проблемите на биологичното земеделие
Място: щанд B-15 Биологично земеделие, палата 3
Организатор: Международен панаир Пловдив АД, в сътрудничество с проф. д-р Георги Сенгалевич

13:00 – 16:00 Семинар „Проблеми на млечното животновъдство в България“
Програма:
13.00 – 14.30 Стратегия за развитие на млечното животновъдство в България
Лектор и водещ: проф. дсн Иван Станков, Ректор на Тракийски университет, Стара Загора
14.45 – 16.00 Консултантската служба на Тракийски университет в помощ на българското млечно животновъдство
Лектор и водещ: доц. д-р Юри Митев
Място: зала Пресклуб, Конгресен център
Организатор: Тракийски университет, Стара Загора
13:00 - 17:00
Среща на производители на зеленчуци с представител на фирма „Кауфланд“ /вход с покани/
Място: конферентна зала, палата 13
Организатор: Ивесто Къмпани ООД

14:00 – 16:00 Семинар "Ечемик: Наука - производство - бизнес"
Водещ институт: Институт по земеделие, Карнобат
Програма:
1.    Производство и потребление на ечемик в страната и света
Лектор: д-р Марин Недев, САПИ
2.    Сортова структура на ечемика в страната
Лектор: ст.н.с. д-р Дарина Вълчева, ИЗ - Карнобат
3.    Агротехниката - фактор за устойчиво производство на ечемик
Лектор: ст.н.с. д-р Величка Котева, ИЗ - Карнобат
4.    Дискусия
Място: конферентна зала 2, палата 6
Организатор: Селскостопанска академия

14:00 - 16:00 Представяне на листата от хибридни семена за полски култури на фирма "Синджента NK"
Място: конферентна зала 1, палата 6
Организатор: Синджента България ЕООД

14:00 - 16:30 Консултации по проблемите на биологичното земеделие
Място: щанд B-15 Биологично земеделие, палата 3
Организатор: Международен панаир Пловдив АД, в сътрудничество с проф. д-р Георги Сенгалевич

14:00 - 16:00 Презентация „Машини за борба със слана при земеделски култури“
Място: конферентна зала, палата 3
Организатор: AGROFROST, Белгия

26.02.2010  – петък

10:00 – 16:00 Двустранни българо-холандски бизнес срещи
Представители на водещи холандски фирми от различни сфери на селското стопанство ще дискутират възможности за бизнес сътрудничество с български компании.
За информация:
Дориана Миленкова
02/8160380
[email protected]
Иренаа Иванова
02/9813081
[email protected]
Място: палата 6, щанд В-1
Организатор: Посолство на Кралство Нидерландия

10:00 - 21:00 І-ва Национална конференция на Асоциацията на младите фермери в България
18:00   Среща между асоциациите на младите фермери в България и Гърция
Място: зала  България, Конгресен център
Организатор: Асоциация на младите фермери в България и „Еуропиън Мениджмънт“ ЕООД

10:30 – 13:00 Консултации по проблемите на биологичното земеделие
Място: щанд B-15 Биологично земеделие, палата 3
Организатор: Международен панаир Пловдив АД, в сътрудничество с проф. д-р Георги Сенгалевич

13:00 - 15:00 Среща „Проект Твърда пшеница България. Производство и използване на висококачествени, сертифицирани семена. Перспективи на културата.“
Място:  зала Пресклуб, Конгресен център
Организатор: Агрогейт ООД

14:00 - 16:00 Представяне на листата от хибридни зеленчукови семена на фирма "Синджента S&G"
Място: конферентна зала 1, палата 6
Организатор: Синджента България ЕООД

14:00 - 16:00
Семинар „Немски продукти за градинарството“
Програма:
1. INDEGA - Немски продукти за градинарството
Лектор: Dr. Hans - Joachim Labowsky, INDEGA, Wachtberg
2. Бързо определяне на състава на почвата и на хранителните вещества в нея
Лектор: Harald Braungardt, STEP Systems, Nürnberg
3. Значение на физичния състав на торфените субстрати в професионалното градинарство
Лектор: Auguston Hegedüs, представител на terracult GmbH, St. Augustin
4. Всички необходими консумативи за професионално производство и поддържане на декоративна растителност
Лектор: Ole Rohwer, Красимир Иванов, Херман Майер България, София 
5. Модерно производство във форми за разсад в градинарството
Лектор: Bernhard Aichele, HerkuPlast, Ering
6. Контейнерно производство на разсад на фуксия, петуния и лантана. Производство и отглеждане на хризантеми за рязан цвят
Лектор: Jürgen von den Driesch, Brandkamp Jungpflanzenvertrieb, Isselburg-Anholt
Място: конферентна зала, палата 13
Организатор: INDEGA, Германия

14:00 – 17:00 Семинар „Рационално използване на поземлените ресурси чрез съвременни системи и практики на земеделие“
Програма:
1. Агрохимическото обслужване в помощ на земеделските стопани
Лектори: ст.н.с. д-р Асен Станчев и ст.н.с. д-р Ивайло Вълчовски
2. Определяне баланса на азота и фосфора като инструмент за оптимизиране на торенето в стопанствата с помощта на софтуерния продукт „Баланс NP”
Лектор: ст.н.с. д-р Веселин Кутев
3. Системи на обработка на почвата със слята и окопна повърхност
Лектор: ст.н.с. д-р Иван Димитров
4. Деградация на земеделските земи и добри земеделски практики за тяхното използване и опазване
Лектор: ст.н.с. д-р Виктор Крумов
5. Бонитировка на почвено-климатичните условия в отделно землище за отглеждане на пшеница и за получаване на възможни добиви
Лектори: ст.н.с. І ст. дсн Божидар Георгиев; ст.н.с. д-р Венета Кръстева; ст.н.с. д-р Анка Самалиева
6.Новите информационни технологии в помощ на земеделската наука и практика
Лектор: ст.н.с д-р Симона Ралчева - ИИОС - София
Място: конферентна зала 2, палата 6
Организатор: Селскостопанска академия

14:00 - 16:30 Консултации по проблемите на биологичното земеделие
Място: щанд B-15 Биологично земеделие, палата 3
Организатор: Международен панаир Пловдив АД, в сътрудничество с проф. д-р Георги Сенгалевич

27.02.2010  – събота

10:00 – 12:00
Двустранни българо-холандски бизнес срещи
Представители на водещи холандски фирми от различни сфери на селското стопанство ще дискутират възможности за бизнес сътрудничество с български компании.
За информация:
Дориана Миленкова
02/8160380
[email protected]
Ирена Иванова
02/9813081
[email protected]
Мястоо: палата 6, щанд В-1
Организатор: Посолство на Кралство Нидерландия

12:00 Теглене на печелившия талон от попълнената анкетна карта за посетители 
Място: палата 6
Организатор: Международен панаир Пловдив АД