Кампания 2021 по основните схеми на директните плащания тръгна онлайн, съобщиха от ДФ „Земеделие” (ДФЗ).

НАП пуска предварително попълнените декларации за доходи до дни

Земеделските стопани вече могат да очертават площите си в Системата за електронни услуги (СЕУ), съгласно Заповед на изпълнителния директор на Фонда.

"Всеки стопанин с активна регистрация в СЕУ може да въведе и изпрати към ИСАК електронна информация за обработваемите площи и схемите за подпомагане, които заявява за тазгодишната кампания. Информацията включва и пространствени данни за използваните от земеделците площи. Тя постъпва и се зарежда в ИСАК заедно със схемите и мерките, по които стопанинът кандидатства. След това кандидатът следва да посети лично общинската служба „Земеделие“, където трябва да провери дали данните му са коректно нанесени и да приключи заявлението си", обясняват от ведомството.

Насоките за кандидатстване, както и условията за регистрация на данни са публикувани на интернет страницата на ДФЗ - раздел „Директни плащания 2014-2020“, секция „Кампания 2021“.

В СЕУ е възможна регистрацията на данни по заявленията за подпомагане. Системата е достъпна за регистрирани потребители, като самата регистрация става с подаване на заявка от секция „Потребителски панел“ на seu.dfz.bg/.

С цел улеснение на земеделските стопани в секция „Обратна връзка и помощ“ на СЕУ са публикувани видео ръководства за работа със системата.