Подадените в Агенцията по храните в Плевен заявления за регистрация на лични стопанства са общо 173, сочат данни от анализа на контролната институция.

Регистрацията на личните стопанства минава вече през кмета

„Броят на подадените заявления продължава да бъде крайно недостатъчен за областта като цяло и не се наблюдава особено активизиране в тази посока в сравнение с данните, които представих на предходното заседание на областната епизоотична комисия.

След направения анализ се налага изводът, че общинските ръководства подценяват проблема с АЧС и не изпълняват своите задължения, касаещи регистрацията на личните стопанства", категоричен е директорът на ОДБХ – Плевен д-р Иван Йорданов.

Това в особена степен се отнася за общините Долни Дъбник, Кнежа и Пордим с по едно подадено заявление за регистрация, както и за Червен бряг и Гулянци съответно с 3 и 6 заявления.

комисия

Регистрирани са общо 120 лични стопанства, по три заявления е направен отказ поради неизпълнение на изискванията, а 15 са в неприключила процедура за регистрация. 38 стопани са се отказали сами от регистрация. Ветеринарните власти в Плевен са издали 53 разрешения за населване на вече регистрираните лични стопанства.

Най-активни са хората в община Никопол, където са подадени 40 заявления, сочат цифрите.

Като цяло епизоотичната обстановка в област Плевен по отношение на АЧС е спокойна.

„Няма новорегистрирани случаи на заболяването както при диви, така и при домашни свине”, отчете пред епизоотичната комисия д-р Иван Йорданов.

Той е категоричен, че въпреки успокоителните данни, върху промишлените и фамилни ферми в областта се осъществява непрекъснат контрол в необходимия обем и незабавно се реагира на всички сигнали за незаконосъобразно отглеждане на свине.