По традиция през месец март започва подаването на заявления за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания. За Кампания 2022 крайните срокове са 16 май без санкции и 10 юни с 1% намаление на дължимите плащания за всеки просрочен ден.

Как се изменя броят на животните за една година?

Стопаните все още чакат указанията на ДФЗ за кандидатстването по de minimis за оранжерийни зеленчуци (3,5 млн. лв.), хуманно отношение към свине и птици (70 млн. лв.) и борба с вредителите (2,6 млн. лв.).

Съгласно индикативния график на ДФЗ за Кампания 2021 предстоят също преводи за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци, преразпределително плащане за първите до 30 дка и преходна национална помощ за тютюн. А да споменаваме ли плащането по агроекологичната мярка 10, което трябваше вече да е факт до 28 февруари?!

De minimis за животновъди

Животновъдите, подали заявление за подпомагане до 28 февруари, се очаква да получат финансова помощ до 7 март. За всички останали, които кандидатстват между 1 и 11 март, се предвижда парите да бъдат изплатени до 30 март. Утвърденият бюджет по държавната помощ е 24 млн. лв.

Обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци

От 1 до 20 март се очакват преводи по 7-те отделни схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, сочи индикативният график на ДФЗ. За сравнение миналата година 12 559 земеделски стопани получиха своите над 83 млн. лв. на 1 март.

Схема за преразпределително плащане (СПП)

Между 20 и 31 март е планирано стопаните да получат парите си по Схема за преразпределително плащане (СПП). За миналата година ставката беше 150,80 лв./ха за първите до 30 хектара, които отговарят на условията. Самото плащане тогава беше направено на 23 март 2021 г., когато 54 641 земеделски стопани получиха общо 112 952 848 лв.

Инвестиции в растениевъдството

От 8 март до 8 април фермерите кандидатстват по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“. Бюджетът от 10 млн. лв. ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване.

Помощ за зимни пръскания

До 14 март овощари и градинари подават заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Бюджетът за тази година е 7,4 млн. лв., като до 30 юни ДФЗ би трябвало да ги изплати.

Преходна национална помощ за тютюн

Между 10 и 20 март ДФЗ трябва да изплати преходната национална помощ за тютюн. Общо 50 201 тона тютюн са заявени от всички сортове, а кандидатите за подпомагане са 40 680. Вижте ставките тук.

Преструктуриране и конверсия на лозя

От 14 март до 1 април се приемат заявления за финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната лозаро-винарска програма. Предвиденият бюджет за тази година е 4 473 470,19 лв. 

Подмярка 6.3 за малки стопанства

До 2 март се приемат проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки земеделски стопанства“. Безвъзмездната финансова помощ е близо 40 млн. лв., а максималният размер за един кандидат е до 30 хил. лв.

Подмярка 4.2 за преработка

До 31 март бе удължен приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. В края на февруари стана ясно, че общият бюджет по процедурата се увеличава с над 39 млн. лв. и достига над 426 млн. лв.

Пререгистрация

Фермерите подават документи за пререгистрация съгласно изискванията на Наредба № 3. Крайният срок съвпада с последната дата за подаване на заявления за подпомагане по директните плащания, която за Кампания 2021 беше 11 юни 2021 г. Регистрираните земеделски стопани трябва да представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри.