Крайният срок за подаване на заявления по Кампания 2016 да бъде удължен до 15 юни 2016 г., призовава Асоциацията на земеделските производители в България със становище, адресирано до ресорния министър Десислава Танева.
 
„АЗПБ счита, че оставащият кратък срок на Кампанията по директни плащания 2016г. е недостатъчен за отстраняване на съществуващите проблеми и приключване на заявяването от страна на всички фермери качествено, без заплаха от бъдещи санкции и в срок“, пише още в становището на Асоциацията, подписано от нейния председател Венцислав Върбанов.
[news]

От АЗПБ предлагат в най-кратки срокове след официалното разрешение на ЕК да се изготви и публикува проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредба 5, който да промени крайния срок за подаване на заявления до 15 юни 2016г. (без санкции), както и съответните срокове за корекция и за краен срок за подаване на заявления със санкции.
 
„АЗПБ даде първи сигнал за необходимостта от удължаване срока на Кампания 2016г още в средата на февруари тази година. Впоследствие бе взето решение по време на Четвъртата Национална среща на АЗПБ да се изпрати и бе изпратено предложение за удължаване на Кампания 2016г. до комисар Хоугън в рамките на текущата обществената дискусия“, заявяват от Асоциацията.
 
„Уважаема г-жо Министър, агросекторът очаква в настоящия критичен момент да анализирате и оцените реално проблемите и състоянието на Кампания 2016г. и да вземете решение за удължаване на крайния срок, демонстрирайки амбиция и отговорност Кампания 2016г. в България да е успешна за фермерите и страната ни да се възползва максимално от Европейската солидарност“, призовава АЗПБ.