До 10 ноември е срокът, в който Държавен фонд„Земеделие“ (ДФЗ) приема заявления по схемата на държавна помощ „Помощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното  селскостопанско производство за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от Covid-19“.

Вижте ТУК указанията за помощта

Бюджетът по помощта е 56 580 000 млн. лв. Идеята на държавната помощ е да подпомогне земеделски производители - животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни и картофопроизводители, които са отсрочили кредитите си, предоставени от ДФ „Земеделие“ в периода 2008-2012 г., да успеят да ги погасят в условията на пандемията от Covid-19.

Удължен срок: Помощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност на фермерите


Подкрепата е под формата на преки безвъзмездни средства, покриващи част от главницата и лихвите, дължими по заеми, които вече са били отпуснати на стопаните от ДФЗ в периода 2008 – 2012 г. Целта е да се отговори на нуждите от ликвидност на земеделските производители и да им се помогне да продължат своите дейности по време на и след избухването на пандемията от Covid-19.

Размерът на помощта за един стопанин е до 100 000 евро. 
Подпомогнати за покриване на част от разходите по кредити, редовно отсрочени до 27.11.2020 г, ще бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. 


Важно уточнение е, че на финансиране подлежат производители, които нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет.