За първи път през последните двадесет години средната брутна месечна заплата в аграрния сектор надхвърли хиляда лева и достигна 1026 лв.

Земеделците ще плащат повече за осигуровки догодина

Това се случи през третото тримесечие на тази година, показват нови данни на Националния статистически институт (НСИ).

Информацията се отнася за обобщения сектор „Селско, горско и рибно стопанство“, а не само за селскостопанските производители. Средната брутна месечна заплата година по-рано е била 929 лв., а през второто тримесечие на тази година – 985 лв. 

Така заетите в селското стопанство вече не са в дъното на таблицата по заплати в България.

Последните три места по трудово възнаграждение вече си делят „Хотелиерство и ресторантьорство“ със 782 лв. на месец, „Други дейности“ - 912 лв., и „Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - 991 лв.

Независимо от благоприятната тенденция за увеличаване на доходите на фермерите, заетите в сектора намаляват. В края на септември тази година те са били с близо 2 400 човека по-малко, отколкото по същото време на миналата година.

Преди година в сектора са били регистрирани 73 873 души, докато в края на септември тази година те са 72 213 души. Сред причините за отлива на работници и специалисти са голямата несигурност на пазара, силната зависимост от природните условия и конкуренцията за работна сила от други сектори.