Средната цена на един декар земеделска земя достига 872 лв. през миналата година, което е с 14.6% повече в сравнение с 2016 г., съобщи Националният статистически институт (НСИ).
 
 
Увеличението на цената на нивите е с 13.0%, докато при постоянно затревените площи има поевтиняване с 3.4% 
Най-висока остава цената на земеделската земя в Североизточния район - 1 401 лв. на декар.
 
Източник: НСИ
 
Прави впечатление, обаче, че най-голям ръст на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е отчетен в Югозападния район - с 83.4%. Намаление на цената на един декар се наблюдава през миналата година при земеделските земи в Северния централен район – средно с 13.0%.
 
 
Средната цена на рентата на един декар наета (арендувана) земеделска земя достига 46 лв., което е с 4.5% повече спрямо 2016 г. Спрямо предходната година увеличението на рентата за нивите е с 6.8%, а на постоянно затревените площи - с 6.7%. 
 
Най-висока през миналата година е била цената за един декар наета (арендувана) земеделска земя в Североизточния район - 67 лева. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони.