На европейския фючърсен пазар при пшеницата за доставка през месец декември 2021 г. се наблюдава увеличение с 26,50 евро/тон, като средната цена тогава се прогнозира да бъде 250,75 евро/тон.

Важното - слушайте в AgriПодкаст

При царевицата средната фючърсна цена за месец ноември тази година е 222,31 евро/тон, а при рапицата – 609,00 евро/тон за ноември, 599,19 евро/тон за февруари 2022 г. и 589,44 евро/тон за месец май, посочват от Министерството на земеделието в своя месечен обзор на международните пазари на зърнени и маслодайни култури.

Засетите площи с основни зърнени култури на територията на Европейския съюз (ЕС) се прогнозира да достигнат общо 41,05 млн. ха. Това е ръст с 0,08 млн. ха за една година.

Производството на мека и твърда пшеница се прогнозира да се увеличи с 8,2%, или с 10,40 млн. тона спрямо година по-рано до 136,50 млн. тона за 2021/2022 г.

За ечемика се очаква производството да намалее с 5,9% на годишна база, или с 3,10 млн. тона до 52,30 млн. тона. При царевицата за зърно прогнозата е за увеличение с 2,8%, или с 1,80 млн. тона до 64,90 млн. тона. 

По отношение на световното производство за основните зърнени култури – пшеница, царевица и ечемик, за 2021/2022 година от „Стратиджи грейнс“ прогнозират общо 2 029,00 млн. тона. На годишна база това е сериозен ръст от 59,30 млн. тона.

В основните световни производствени райони се очаква засетите площи с основните зърнени култури за 2021/2022 година да се увеличат с 6,74 млн. ха на годишна база, достигайки 467,89 млн. ха.