Според анализ на МЗХ болестта Син език е намалила производството на овче и козе мляко тази година с 1%, спрямо същия период на 2013г.. Обосновката на експертите от МЗХ е, че заради очакваната по-висока средна млечност за 2014г., спадът в производството заради Син език ще е едва около 1%.

 

Към края на 2014 г. се очаква броят на млечните овце и кози да намалее с около 2-3% спрямо същия период на предходната година, в резултат на усложнената епизоотична обстановка на територията на страната, се казва още в анализа на МЗХ.

 

От МЗХ успокояват, че през следващите години фермерите от млечния сектор ще могат да се възползват от редица възможности за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., в т. ч. за инвестиции за модернизиране на стопанствата, създаване на организации на производители, изграждане и развитие на къси вериги на доставки и местни пазари и др. Не са посочени обаче механизмите, чрез които ще бъде осигурено съфинансирането и банковите гаранции по инвестиционните проекти, нито как Общините като единствен бенефициент за изграждане на местни пазари на произвдоителите ще бъдат накарани да ги реализират. По отношение на късите вериги на доставка, фермерите от своя страна настояват за спешна актуализация на мярка 26 за директните продажби, както и повече яснота и регламенти за т.нар. мобилни фермерски магаизни, които са обект на инвестиция по мярка 6.4 от новата ПРСР.

 

През следващите години млечното животновъдство ще бъде подпомагано и по линия на директните плащания, като това е един от чувствителните сектори, за които страната предвижда да прилага схеми за подкрепа, обвързана с производството. В момента се разработва наредба, която ще регламентира търговията между млекопроизводителите и мандрите, като договорите за изкупуване на млякото ще бъдат задължителни. Очаква се това да допринесе за повишаване на прозрачността на пазара на мляко и засилване на позициите на млекопроизводителите при договаряне на изкупната цена на тяхната продукция.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!