Новото митническо споразумение между ЕС и Нова Зеландия влезе в сила от 1 май 2018 г., съобщи Европейската комисия (ЕК).
 
 
Документът създава по-сигурна и по-благоприятна среда за търговия с редица стоки, включително със селскостопанска продукция и храни, коментира Комисията. Нова Зеландия се нарежда на 49-о място сред икономическите партньори на ЕС. В същото време Съюзът е втори по значимост за Нова Зеландия след Австралия.
 
Общият обем на търговията със стоки между ЕС и Нова Зеландия възлиза на 8.4 млрд. евро през 2017 г. Половината от стокообмена се дължи на сделките с аграрни стоки, храни и нови материали. Отделно двустранната търговия с услуги между двамата партньори се оценява на 4.4 млрд. евро по данни за 2016 г.
 
Единствено в областта на селското стопанство и търговският баланс е отрицателен за ЕС. През 2017 г. страните-членки са внесли от Нова Зеландия аграрни стоки на стойност 2.334 млрд. евро, докато износът е за 0.555 млрд. евро. Това означава дефицит в двустранната търговия по тази позиция в размер на 1.779 млрд. евро.
 
 
Подобна е ситуацията и в областта на преработените храни. Статистиката отчита търговията с тях в обща група с новите материали. През миналата година ЕС е внесъл от Нова Зеландия храни и нови материали на стойност 2.434 млрд. евро, а е изнесъл такава продукция за 0.552 млрд. евро. Търговският дефицит по това перо възлиза на 1.882 млрд. евро.
 
 
„Новото споразумението позволява на двамата партньори да работят заедно за предотвратяване, разследване и борба с нарушенията на митническите правила. То проправя пътя за по-голямо сътрудничество в областта на митническата сигурност и по-безопасна, благоприятна за търговията среда за бизнеса и потребителите“, коментира ЕК в своето съобщение.
 
Споразумението беше подписвано през юли 2017 г.