Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между МЗХ и Световната банка беше внесено днес, 9 юни, в деловодството на Народното събрание. Това означава, че проектоспоразумението вероятно ще влезе в пленарна зала скоро.

 

Фермер.БГ припомня, че правителството предложи на Народното събрание да ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на земеделието и храните и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка), подписано на 20 март т. г.

 

Сключването на Споразумението ще позволи да бъдат изготвени стратегии за управление и развитие на отраслите хидромелиорации (напояване и отводняване) и защита от вредното въздействие на водите.

 

В документа са включени и дейности, свързани с дефиниране на рамката за програмиране и приоритизиране за получаване на финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, както и изготвяне на интегрирани инвестиционни планове, програми и водещи проекти в селските райони.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!