Експерти на аграрното министерство и някои ловни сдружения не можаха да постигнат съгласие как да се извършва ловът на хищници, така че популацията им да бъде намалена ефективно  и да се предотврати разпространението на Африканската чума по свинете (АЧС).
 
 
Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) настоява ловът на хищници да става само с придружител от Държавното горско стопанство (ДГС) или от Държавното ловно стопанство (ДЛС).
 
Това стана ясно от „Справка за отразяване на бележките и предложенията от проведената обществена консултация на проект за промяна на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2001 г.“, публикувана на сайта на ведомството.
 
Ловни сдружения настояха за отпадане на изискването за придружител с мотива, че според практиката през последните години ДЛС и ДГС нямат възможност да осигурят достатъчно придружители. По тази причина драстично намалява броят на излетите за групово ловуване на хищници.
 
„Ролята на хищниците за разпространението на АЧС в природата е неоспорима и доказана в редица европейски държави, където е разпространена чумата. Те разнасят части от труповете на заразените животни и по този начин заразяват голям периметър около центъра на огнището, като могат да изиграят ключова роля за по-бързото разпространение на заболяването. През последните години популациите на хищните видове продължават да се увеличават и сега тяхната численост е в пъти по-голяма от тази, която препоръчва ловностопанската наука у нас“, изтъкват от ловно-рибарските дружества в Плевен, Благоевград, Ловеч и Шумен,
 
Специалистите на аграрното министерство възразяват, че груповото ловуване на хищници се провежда след приключване на другите видове лов, когато част от животните са бременни или други са родили.
 
„За да няма предпоставки за бракониерски прояви, тези видове лов следва да се провеждат в присъствието на придружител от ДГС или ДЛС“, настояват експертите.
 
Ловците от своя страна искат да бъдат премахнати всички бюрократични спънки, които им пречат да регулират числеността на хищниците. Окончателното решение ще бъде взето от Министерския съвет.