Създадена е нова възможност за свързване между земеделски производители и потребители на фермерски продукти в трудните условия на извънредното положение за ограничаване на разпространението срещу коронавируса.

Агенцията по храните обяви имената и телефоните на десетки фермери и стопанства, които могат да доставят малки количества свежи храни на крайни потребители и неголеми магазини, а също посевен и посадъчен материал.

Танева: Работим по списъци с фермери за доставки на веригите

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) публикува 4 списъка с български производители и преработвателни предприятия. Инициативата има за цел да улесни потребителите, като се дава възможност на директна доставка на пресни български продукти до адрес, съобщи ведомството.

В първия списък са събрани координатите на производители, регистрирани по Наредба № 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Те произвеждат мляко и млечни продукти - кисело и прясно мляко, сирене, кашкавал, извара и масло, яйца, мед и обект за преработка на птиче, телешко и свинско месо.

Преработвателите, включени във втория списък, обработват основни суровини от животински произход – кланици, месопреработватели, млекопреработватели и пакетажни за яйца.

Третата група производители предлагат плодове и зеленчуци. В четвъртата група са стопаните, които отглеждат посевен и посадъчен материал.

Всички селскостопански производители и преработватели, които вече са включени в списъците, имат необходимите регистрации по Закона за храните (ЗХ), по Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), или по Закона за защита на растенията (ЗЗР).

Фермерите и другите бизнес операторите, които искат да бъдат включени в списъците на БАБХ, трябва да имат регистрация по Закона за храните и Закона за ветеринарномедицинската дейност. Производителите на посевен и посадъчен материал трябва да са регистрирани като производители или търговци по Закона за защита на растенията.

Стапанствата могат да изпратят координати за връзка на имейл адрес [email protected] Задължително е да бъде отбелязан регистрационният номер на обекта. Необходимо е да бъдат посочени име на фирмата, телефон, електронна поща, линк към сайта си - ако имат такъв, и асортимент за потребителите.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Десислава Танева: Може да платим СЕПП по-рано

Нова заповед на министър: Фермерските пазари да работят!

Механизъм срещу кризата: Производители на плодове и зеленчуци се обединиха