Във връзка с много запитвания на фермери и представители на неправителствени организации от селското стопанство, Фермер.БГ публикува списък с участниците в Работната група извън МЗХ по прилагане на новата Обща селскостопанска политика: ОСП 2014-2020.

 

1. Татяна Ангелова заместник изпълнителен директор, ДФ Земеделие-Разплащателна Агенция
2. Янислав Янчев началник – сектор, ДФ Земеделие-Разплащателна Агенция
3. Вергиния Кръстева главен експерт, ДФ Земеделие-Разплащателна Агенция
4. Павлина Ангелова директор, ДФ Земеделие-Разплащателна Агенция
5. Снежана Ангелова директор, ДФ Земеделие-Разплащателна Агенция
6. Добромир Милев началник на отдел, ДФ Земеделие-Разплащателна Агенция
7. Станислав Роснев главен експерт, ДФ Земеделие-Разплащателна Агенция
8. Проф.Лазар Козелов заместник председател, Селскостопанска академия
9. Божидар Иванов - Институт по аграрна икономика
10. Ивайло Тодоров - Асоциация на земеделските производители в България
11. инж. Марияна Чолакова - Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България
12. Антон Игнатов - Асоциация на индустриалното свиневъдство в България
13. Свилен Костов - СНЦ "Център за иновативно земеделие"
14. Димитър Зоров - Асоциацията на млекопреработвателите в България
15. Мина Аврамова - Сдружение Център за стратегически анализи, финансиране и Европейски фондове
16. Красимир Кичуков - Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция
17. Мариана Милтенова - Националният съюз на градинарите в България
18. Пламен Драгнев - Асоциация на агроекологичните земеделски производители
19. Румяна Ангелова - Националната асоциация на зърнопроизводителите
20. Светлана Дамянова - Българска асоциация земеделие и храни
21. Панайот Тодоров - Национален съюз на говедовъдите в България
22. Танчо Колев - Национално браншово сдружение на млеко и месопроизводителите
23. Янка Попова - Регионална Животновъдна Асоциация – Сливен
24. Мария Степанчева - Асоциация на българските биволовъди
25. Боряна Дочева - Асоциация на млекопроизводителите Тракия Милк
26. Бойко Синапов -  Национална асоциация на животновъдите в Република България
27. Дарина Шишкова - Животновъдно сдружение “Стария Балкан”
28. Юлия Коюнджийска - Национална асоциация на животновъдите и земеделците Струма 2012
29. Велин Мицев - Сдружение с нестопанска цел на животновъдите от Югозападна България „Сандански 2005”
30. Тодор Георгиев - Сдружение на земеделците и животновъдите - Пирин 2009
31. Любослав Коюнджийски - Асоциация за опазване и развъждане на местна дългокосместа коза
32. Димитричка Търпанова -  Добруджански овощарски съюз
33. Минчо Гроздев - Асоциация на овощарите в България
34. Тодор Джиков - Национална асоциация на картофопроизводителите
35. Стоянка Китик - Българската асоциация на фермерите
36. Зара Клисурова - Национален клонов съюз на производителите на етерично маслени, маслодайни и енергийни култури
37. Мъгърдич Хулиян -  Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели
38. Николай Колев - Съюз на Дунавските овощари
39. Борил Панайотов - Национален Аграрен Съюз
40. Коста Петров - Съюз на овощарите
41. доц. д-р Дойчо Димов - Сдружение за отглеждане и развъждане на Маришките овце
42. Светлана Боянова - Институт за агростратегии и иновации
43. Петър Драгнев Петров - Национален съюз на земеделските кооперации в България
44. Найме Мустафа - Сдружение Толерантност
45. Димитър Димитров -  Национална асоциация на младите фермери в България
46. Ганчо Ганев - Национална Браншова Организация „Български Пчеларски Съюз”
47. Николай Тихов - Фондация Биоселена
48. Веселина Зумпалова - Ралчева - Българска асоциация биопродукти
49. Николай Вълканов - Институт за пазарна икономика
50. Цветан Филев - Национална асоциация на тютюнопроизводителите
51. Маринела Коева - Асоциация на банките в България

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!