Подаването на вода за напояване от проблемните язовири в Североизточна България, чиито обеми драстично спаднаха заради сушата, ще бъде прекратено от юли. Това става ясно от графика за изполването им през юни, публикуван от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Водата в язовирите за напояване е под половината

Според документа, подадените заявки от "Напоителни системи" за определени обеми за земеделски нужди от язовирите "Тича" и "Ястребино" ще бъдат намалени за юни и напълно прекратени от юли, ако няма валежи, които да възстановят водните маси.

Водата в язовир „Ястребино“ е 28,44% от общия обем. В случай, че се разрешава по 1,0 млн. кубика за напояване през юни, юли и август 2020 г. и при нулев приток, в края на август обемът му ще достигне минимума за питейно-битово водоснабдяване - 12,2 млн. кубика и през септември ще бъде под него, поясняват от Министерството. 

Постъпващият в язовира приток е значително по-малък от разхода и с цел обезпечаване на питейно-битовото водоснабдяване заявката на „Напоителни системи“ е намалена, като при заявени 2 млн. кубични метра за напояване са разрешени 1 милион.

За усвояването им „Напоителни системи“ ще трябва да изготви график, с цел потенциална икономия на вода. Поради ниския обем в язовира, от следващия месец вода за напояване не следва да бъде подавана, съобщават от ведомството.

За язовир „Тича“, чиито процент на запълване е 49,96% от общия обем, постъпващият приток продължава да бъде значително по-малък от разхода. Поради тази причина са намалени заявките, както за питейно-битови нужди, така и заявката на „Напоителни системи“ за земеделски нужди. Тя е съкратена от 2,960 млн. кубика на 1,000 млн. кубика.

Поради осъществената икономия на вода за напояване през май - използвани 0,800 млн. кубични метра от разрешени 1,200 млн. кубични метра, заявката за юни се увеличава до 1,400 млн. кубика.

Количествата за напояване следва да бъдат използвани по изготвен от „Напоителни системи“ график за подаване на водни маси, с цел потенциална икономия на вода. При липса на приток, следващите месеци няма да бъдат разрешавани води за напояване от яз. „Тича“, според МОСВ.

По препоръка на ведомството, „Напоителни системи“ подаде заявление в Басейнова дирекция и получи разрешително за използване на водите от язовир „Шумен” за напояване на земеделски площи.