Министерството на енергетиката разпорежда да бъдат преустановени минните работи в земеделските земи, засегнати от добива на въглища на участък I, хоризонт Север на рудник ОРО на Пернишкия въглищен басейн. 
 
 
Такова предписание ще бъде изпратено от Министерството на енергетиката до концесионера – „Мин индъстри“ ЕООД, до края на деня на 28 март, съобщиха от ведомството.
 
Решението е взето във връзка със създалото се напрежение сред местните жители от няколко пернишки села. Хората са възмутени от навлизането на багерите в частните имоти, като възразяват срещу взривните работи, свързани с добива на въглища, и срещу замърсяването на въздуха в района.
 
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова е разговаряла днес с представители на концесионера „Мин индъстри“ ЕООД  - дружество с 2 лева капитал. Тя е запознала представителите на фирмата с писмо от Общинската служба по земеделие – Перник, което е получено в министерството на 27 март.
 
Снимка: Министерство на енергетиката
 
От документа става ясно, че в момента службата извършва проверка във връзка с уреждане на статута на земите, засегнати от добива на полезни изкопаеми в района. 
 
До изясняването на въпроса и произнасянето на компетентните органи нови площи не трябва да бъдат засегнати, гласи становището на министър Петкова. Тя изиска от концесионера информация за предприетите от него действия по уреждане на статута на площите.
 
По време на срещата представителите на „Мин индъстри“ ЕООД са съобщили, че от общо 170 декара земеделски земи, концесионерът е закупил около 120 дка в съсобственост. Придобиването на останалата част е възпрепятствано от множеството собственици на парцелите, част от които не могат да бъдат открити.