Площите, засети с житни култури в Северозападна България могат да бъдат оставени в покой преди застудяването. Растенията са на различна фаза на развитие, в зависимост от това кога са били засети. Сега повечето са между първи и втори лист или вече братят.

Костадинов: Пшеницата в Добруджа тенденциозно пожълтява

„Хубавото е, че вече никъде няма житна муха и тази опасност за посевите премина. Затова не се налагат пръскания, ако те вече са били направени“, обясни агроном Валя Бешовишка.

В този период на годината е препоръчително нивите принципно да бъдат оставени в покой.

„В региона има стопани, които правят подхранване, а това сега не е нужно, защото растенията все още не изпитват глад т.е. разполагат с необходимите за развитието си хранителни вещества. Ако при засяването и направено добро наторяване, каквото ние осигурихме, допълнителното подхранване не е необходимо към настоящия момент“, коментира още специалистът.

Пренаторяването не е полезно за растенията, пък и носи излишни разходи. Подхранване може да се направи само в масиви, в които видимо има необходимост от това т.е. когато растенията силно братят. В този случай те биха имали нужда от допълнителни хранителни вещества. Затова обходите са това, които биха дали най-верен ориентир на стопаните. А като цяло в края на есента и самото начало на зимата е период, в който е добре нивите да бъдат оставени в покой.