Сеченето на разсада е сериозен проблем, пред който по това време са изправени много стопани, които искат да произведат свой разсад.

Сечене по разсада на доматите

„Имах предвид, че сеченето е сериозен проблем и затова ползвах уж обеззаразена почва и обеззаразени семена, но пак имам заболели стръкова домат“, оплаква се зеленчукопроизводителят Ани Костадинова.

Според специалистите в такава ситуация е много важно стопаните да различават лъжливото от истинското сечене на разсада, за да могат да се ориентират какви мерки да преприемат за справянето с проблема.

 „Единият от вариантите е да огледа тази част на растението, която остава под почвата след пресичането на стръка. Ако тя е жизнена и здрава, това значи, че става дума за лъжливо сечене и в този случай става дума за висока температура и прегряване на горния почвен слой. В тези случаи останалите растения са спасяеми, ако се действа навреме. Трябва да се намали температурата в парника“, обяснява агроном Валя Петрова.

Истинското сечене обаче се предизвиква от гъбни патогени и там нещата са далеч по-сериозни.

„И в този случай обаче положението не е безнадеждно, защото проявленията са на определени участъци и именно те трябва да бъдат третирани или с 2-процентов разтвор на бордолезов разтвор или с амониева селитра. Важно е обаче и да се проследи каква е температурата и влажността, защото именно те благоприятстват развитието на тези гъбни патогени, които предизвикват сеченето“, твърди още специалистът.

При истинското сечене е важно и друго – да се премахнат заболелите стръкове до здраво и едва тогава да се действа, защото останалите в пръстта части продължават да бъдат заразни за останалите здрави растения в парника. Препоръчително е нощната температура да е по-ниска с около 7 градуса от дневната, а на останалите в парника растения да се направи посипка със суха пръст, смесена с дървесна пепел.