Борсовите играчи в спекулативната* търговия със земеделска земя скочиха срещу последните промени в Закона за земеделската земя. Глобите, които предвижда новия Закон предвиждат публичните дружества с чужда собственост да плащат 100 лева на декар при първо нарушение и три пъти по-висока глоба при второ нарушение.Това естествено не се харесва на финансовите играчи, които скочиха срещу законодателните промени.

 

От своя страна земеделския бранш в България приветства промените, тъй като те защитават и стимулират ефективното използване на земеделска земя и селскостопанското производство.

 

На заседанието си миналата сряда парламентът прие окончателно, че при неспазване на принципа за уседналост (както е наречено изискването да си българско дружество или такова от ЕС) ще се налага глоба от 100 лв. за всеки притежаван неправомерно декар земя, а при повторно нарушение- тя расте до 300 лв. за декар. Тя може да бъде налагана всяко тримесечие, докато е факт нарушението. Ден по-рано текстовете бяха подкрепени и от всички партии в парламентарната земеделска комисия. По време на гласуванията в комисия глобите за неспазване на изискванията бе предложено да се прилагат от 1 октомври, когато започва новата стопанска година. При вота в пленарна зала в сряда обаче заложеният срок бе 1 май.

 

С приетия преди около година закон парламентът забрани земеделската земя да се купува от физически и юридически лица, които не са пребивавали или развивали дейност в България в последните пет години, както и дружества с акции на приносител и такива, които са регистрирани в офшорни зони. В гласуваните тогава промени обаче нямаше предвидени санкции при неспазване на изискванията, а предложените впоследствие от БСП идеи за глоби така и не се гласуваха. Такива предложения обаче намериха място в закона сега. Между двете четения на промени в закона за собствеността на земеделските земи депутатите от левицата Светла Бъчварова и от ГЕРБ Цвета Караянчева са предложили сходни текстове за санкции. Депутатите от всички партии ги подкрепят.

 

Интересно е, че в закона няма разписан орган, който да налага санкцията. Според председателя на парламентарната комисия по земеделие Румен Христов (РБ) такива текстове ще бъдат заложени в правилника за прилагане на закона, който предстои да се измени. Идеята е глобите да бъдат налагани или от областния управител, или от областната служба по земеделие.

 

*Във финансовите пазари спекулацията се отнася до покупката, задържането и продажбата на акции, стоки, валута и други активи с цел печалба от флуктуациите в тяхната цена, за разлика от покупката им за употреба или доход (от производство, дивиденти, наем и т.н.). Съвременното състояние на финансовите пазари позволява на практика да се продават финансови активи без продавачът да ги притежава, което е известно като къси продажби и е силно спекулативна сделка.


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!