В началото на месец ноември министър Десислава Танева обяви, че Европа отпуска още 200 млн. евро към бюджета на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за двугодишния преходен период. Тези средства ще дойдат от инструмента за възстановяване от кризата, предизвикана от COVID-19, който е част от спасителния план „Следващото поколение ЕС“.

Министърът: Отпускат се още 200 млн. евро по ПРСР

На 10 ноември Европейският парламент и Съветът постигнаха предварително споразумение относно този пакет, но предстои официалното му приемане. Средствата за възстановяване трябва да бъдат налични през 2021 и 2022 г., а не през 2022-2024 г., какъвто беше предварителният план.

Около 30% от помощта от 8,07 млрд. евро за целия ЕС ще бъде изплатена през 2021 г., а останалите 70% – през 2022 г. 

Най-малко 37% от средствата ще отидат за биологични стопанства, за околна среда и климат и за хуманно отношение към животните. 

Най-малко 55% от фонда ще подпомагат млади фермери и инвестиции във фермите, които допринасят за устойчиво и цифрово възстановяване. 

Делът на средствата за възстановяване, които страните ще дадат за екологично полезни практики, не трябва да бъде по-нисък от процента от пакета за ПРСР, който сега се изразходва за тази цел. 

ЕС ще финансира до 100% от допустимите мерки от допълнителните средства, предоставени от спасителния план. Държавите членки не трябва да внасят допълнителни средства от националните си бюджети. 

Инвестициите, направени от фермери и преработватели на храни, могат да бъдат подкрепени до 75% от направените разходи. 

Увеличава се таванът на помощта от ПРСР за млади фермери от 70 000 евро на 100 000 евро.

Предстои финализиране на преговорите по правилата на ОСП за 2021 и 2022 г., така че до края на годината те да са одобрени. Инструментът за възстановяване на ЕС трябва да бъде съгласуван от Съвета и в момента се преговаря по пакета за МФР и собствени ресурси, обяснява Министерството на земеделието в последния си бюлетин за ОСП.
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg