Неяснотата с качеството на зърнената реколта след падналите валежи започна да оказва негативно въздействие върху цените от новата реколта. Отражение на това е и регистрираният спад както от страна на търсенето, така и от страна на предлагането на последната сесия на Пловдивска стокова борса. По отношение на търсенето низходящото развитие на котировките достигна 7,82 % - от 280 лв./т от началото на жътвата до сегашните 260 – 270 лв./т без ДДС. Не е без значение да се отбележи, че пшеница се търсеше и при ниво 300 лв./т без ДДС, но франкировката е до черноморско пристанище.

[news] Отрезвяване настъпи и при предлагането. Докато преди 10 дни продавачите оферираха своите намерения при цена 345 лв./т, то към 14.07.2014 год. те вече са склонни да продават и на цена 300 лв./т без ДДС. Влияние за този ценови спад оказа и низходящият тренд на цените на международните борси. До незапомнено ниски за последните 10 години са котировките на меката пшеница. Към 14.07.2014 год. те достигнаха 193 щат.дол/т. (около 277 лв./т), което е с 27,46 % по-ниска цена спрямо същия период на 2013 год. По-благоприятни са котировките на борсата в Будапеща, които към днешна дата за мелничарската пшеница са на ниво 298 лв./т.

Още по-неблагоприятна е ситуацията при царевицата – едногодишният ценови спад на борсата в Чикаго е 39,73 % - от 211 щат.дол./т преди 12 месеца на 151 щат.дол./т (около 217 лв./т) сега. Отново по-добри към момента са цените в Будапеща – 274 лв/т за царевицата. При тази обстановка играчите на българския царевичен пазар също преоцениха своите намерения и то също в низходящ тренд. Нивото на търсенето от началобо на месеца е спаднало с около 2 % - от 240-250 лв./т на 235 -245 лв./т без ДДС. По-сериозно е намалението на цената на предлагане – регистрираният спад е 10% - от 330 на 300 лв./т, с което цените на двете зърнени култури (пшеница и царевица) се изравниха, което е рядък случай в борсовата търговия.

След като бе оповестено, че реколтата от рапица достига 425 хил. тона, което е с 48,60% над миналогодишната реколта и значително намалено вътрешно потребление поради преустановяване дейността на няколко производствени бази за биодизел, играчите на този пазар също заеха ниски ценови позиции. Търсенето в края на жътвата на тази културиа се срина с около 19 % - от 650-660 лв./т в началото на кампанията до сегашните 560-570 лв./т без ДДС Тези котировки се доближават до ценовата ситуация на тази култура и на борсата в Будапеща – 591 лв./т

Красимир Давчев – Изпълнителен директор на Пловдивска стокова борса

Пловдивска стокова борса не носи отговорност за неточно цитиране или некоректно позоваване на разпространяваната от нея информация


Фермер.БГ не носи отговорност за изнесените данни и информация в публикувания анализ, както и за неточно цитиране или некоректно позоваване на разпространената в Борсовия коментар информация

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!