Намаление в продукцията на ечемик в Турция доведе до спад в прогнозата за световното производство на суровината за новата реколтна 2017/2018 г. Това стана ясно от доклад на Американския департамент по земеделие (USDA) от месец ноември за световното производство, търсене и предлагане на зърно.
 
 
USDA намали прогнозата си от 142 млн.тона на 141,66 млн.тона.
 
Според прогнозите на „Стратиджи Грейнс“ за месец ноември продукцията от ечемик в ЕС отбелязва понижение от 0,2 млн.тона до 58,5 млн.тона. Спрямо предходния месец, производството е намалено в Белгия/Люксембург, Ирландия, Холандия, Чехия, Латвия и Литва. Повишението в производството е отчетено във Великобритания, Испания, Франция, Австрия и Хърватия, Швеция, Полша и Италия.
 
Според прогнозите на ЕК, продукцията на ечемик в ЕС, е завишена с 0,7 млн.тона, което е с 1,3% по-малко от производството през 2016/17 г.