Средните добиви на зърно от декар през тази жътвена кампания намаляват, отчетоха експерти на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
За пшеницата намалението на средния добив е с 3,4% до 506 кг/декар в сравнение със същия период на миналата година, показват данни от седмичния оперативен анализ за състоянието на основни земеделски култури.
 
При ечемика спадът на средния добив е с 9,5% до 449 кг/декар, а при маслодайната рапица – с 12,8% до 245 кг/декар. Понижение с 13,4% е отчетено и при тритикалето, където средният добив засега е 433 кг/декар. Увеличение на средния добив има единствено при ръжта. Отчетен е ръст с 26,7% до 228 кг/декар.
 
„Прибирането на реколтата се осъществява с по-бързи темпове от предходната година, в резултат на което към настоящия момент произведените количества пшеница, маслодайна рапица, тритикале и ръж са значително над нивата, отчетени по същото време на 2017 г. (с между 5 и 20 пъти). Само при ечемика се наблюдава по-умерено увеличение на производството – с 31,4%“, коментират експертите на министерството. 
 
 
Изкупните цени на пшеница (хлебна и фуражна) и на ечемика бележат през юни тази година повишение съответно с 0,4% и 14,8% спрямо същия период на миналата година. 
 
При царевицата и слънчогледа обаче е налице поевтиняване на годишна база, съответно с 1,4% и 7,8%. В края на юни средните изкупни цени на слънчоглед и на пшеницата - хлебна и фуражна, се понижават спрямо предишната седмица в рамките на 1,2% - 1,4%, докато при ечемика има несъществено повишение – с 0,4%. Средно за страната царевицата и рапицата се изкупуват в края на юни на същите цени, каквито бяха и през третата седмица на месеца.