По проекта ще работят организации от 7 страни, сред които Финландия, Норвегия, Холандия, Германия и Австрия, които са с 30-40-годишен опит в областта на социалното земеделие и екосоциалното включване. По-млад е опитът на прибалтийските страни. „Ние сме партньор, който няма да трансферира опит, а актуални действия, стъпки и процеси за създаване и развиване на социалното фермерство и еко-социалното включване в България според процесите и потребностите в страната.

 

Това се оценява като висококачествен принос от останалите партньори по проекта INCLUFAR“, съобщават представители на българския партньор по проекта - националното Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия (САЛПСТ) със седалище във Варна. Основните цели на проекта са този трансфер на социални компетенции, програми и форми на социално фермерство и екосоциално включване да се обменят между партньорите и съвместно да се изработи нова програма за допълнително обучение на професионалистите от социалната сфера и свързаните с нея.

 

Краен продукт на проекта ще бъде изработването на профил на професията „Експерт по включващо фермерство и регионално развитие”, наръчник за обучението и програма за него. Тази професия е допълнителна квалификация за градинари, фермери, предприемачи, мениджъри и всички заинтересовани, които работят в областта на включващата зелена грижа.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!