Няма как напояването да влезе в Националния план за възстановяване и устойчивост, но то ще може да се финансира с европейски средства през следващия програмен период. Това стана ясно след онлайн среща между Министерството на земеделието и представители на чувствителните сектори, които обсъдиха частта „Устойчиво селско стопанство“ от плана.

Чудо за три дни ли бяха проверките за виртуалните стада?

След 2023 г. с новите интервенции по втори стълб ще могат не само да се възстановяват, но и да се създават нови съоръжения за напояване, като финансирането може да достигне 80-100%.

По думите на заместник-министър Георги Събев земеделското министерство се е опитало по всякакъв начин в проекта на плана да се запазят напоителните системи на България.

„Бяхме в постоянен контакт с Централното координационно звено. Имахме сериозни индикации за съображения от страна на ЕК, че проектът в този му вид от 847 млн. лева с 265 обекта няма да получи финансиране поради големия му отпечатък върху околната среда“, поясни за пореден път той.

Подобряването на тези 265 обекта щеше да увеличи площите за напояване с 249%, което ЕК тълкува като риск от сериозен натиск върху околната среда и естествените процеси. През месец май техният брой е бил редуциран от „Напоителни системи“ ЕАД на малко над 200, с което обаче кумулативният натиск върху природата остава.

Георги Събев уточни, че по Механизма за възстановяване и устойчивост се предвижда финансиране по два начина – чрез безвъзмездна финансова помощ, като на България се падат малко над 6 млрд. евро, и чрез заем от малко над 4 млрд. евро.

„Предходното правителство е взело като решение да се кандидатства само за безвъзмездна финансова помощ. За да се предостави финансиране обаче, включително чрез заеми, има изисквания за дигитализация и екологизация“, посочи заместник-министърът. 

По време на срещата представители на земеделския бранш заявиха, че без хидромелиорации няма как да има модерно земеделие. Те уточниха, че трябва да се приоритизират проектите, които да бъдат изпълнени. Министерството подкрепя искането за развитие и рехабилитация на напояването в България, затова в момента се оценяват няколко варианта, които да позволят това да се случи.