Официалната сортова листа за 2018 г. е публикувана от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). 
 
 
Новите сортове в листата от всички групи земеделски култури са общо 48, съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите. 
 
Най-голям е броят на новите сортове обикновена пшеница - 14, следват царевица - 8, слънчоглед – 9, рапица -6.
Новите сортове от полски култури са изпитвани минимум две години в полетата на ИАСАС и в полетата на физически и юридически лица, получили разрешение да упражняват тази дейност. 
 
При основната полска култура – пшеницата, новите сортове  превъзхождат по добив или  качества утвърдени и разпространени в производството сортове като Аглика, Победа, Енола, Авеню, Анапурна и др.   
 
Българските фермери и търговските фирми могат да  избират и да купуват семена от 2 432 сорта пшеници, вписани в европейския каталог, но резултатите от сортоизпитването в България са важни за тях защото  освен добрите хлебопекарни качества  и добив  се проверяват и  специфични характеристики като студоустойчивост, устойчивост на полягане, устойчивост на икономически важните болести в страната.
 
 
Новост за страната са алтернативен тип пшеница и тритикале, които могат да се засяват както през есента, така и през пролетта и добивите  от тях са напълно конкурентни на зимните типове. През последните две години в опитното поле във  врачанското село Селановци от алтернативен тип тритикале  е получен  добив от над 900 кг/дка. 
 
За първи път в сортовата листа се вписват два сорта ориз с черен цвят на зърното и един с червен. Новите сортове са изпратени към Европейската комисия за включване в общите каталози по полски и зеленчукови култури и  списъка на сортовете лози. Сортовете  могат да се произвеждат и търгуват свободно на пазара на Европейския съюз.
 
Силната конкуренция между научните институти на Селскостопанска академия и частните фирми води до традиционно добри  резултати при новите сортове от зеленчукови култури. Новите сортове зеленчуци развиват типичните за България вкусови качества, като  селекцията има съществен принос  за   запазване типичния розов цвят при доматите, едрината, също така за удължаване на пазарната годност и други важни за консуматора показатели.