Пандемията от коронавируса изправи много фермери на изпитание – несигурни пазари и транспортни коридори, промяна в потребителските навици, трудно намиране на работна ръка. Едно предизвикателство обаче съществува от десетки години, което се засили заради невижданата суша – липсата на адекватно напояване.

Десислава Танева: Предлагаме 900 млн. лв. за напояването

Но всяка криза може да има и своите положителни черти. В тази от Брюксел решиха да отпуснат милиони по Плана за възстановяване на Европа. А добрата новина за фермерите е, че един от предложените от нашата страна проекти е за модернизиране на напоителните системи. 

Какво означава това за земеделския сектор, попитахме Стайко Стайков – председател на Българска асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ).

„Предложените близо 850 млн. лв. за хидромелиорации по този план са светлина в тунела. Те заедно с реализиращите се в момента за приблизително 100 млн. лв. проекти по европейските програми за Напоителни системи и водни сдружения са първите бели лястовици след близо 30 години“, убеден е Стайко Стайков.

Той припомни, че БАСЗЗ предложи официално в обхвата на мерките да бъдат предвидени средства за проучване на собствеността и състоянието на хидромелиоративната инфраструктура (държавна и общинска собственост) и на възможностите и готовността за използването на градски отпадъчни води за напояване в селското стопанство (повторно използване на рециклирани води). 

„Това е изключително важно, тъй като става дума за огромна по обем инфраструктура, като само общинските язовири за напояване по различни оценки са между 3 000 и 5 000. В противен случай рискуваме да сложим каруцата пред коня“, предупреждава председателят на асоциацията.

В Тематичната работна група (ТРГ) за изработване на стратегически план за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз също бяха подкрепени предложения на БАСЗЗ. 

„В Специфична цел №1 на регламента „Подпомагане на достатъчно надеждни земеделски доходи и устойчивост в целия ЕС с цел подобряване на продоволствената сигурност“, след приемане на нашето предложение Потребност №6 придоби следната  редакция: „Оптимизиране на възможностите за напояване за намаляване на негативните последици от проявлението на природо-климатичните рискове и увеличаване на добивите, включително чрез изграждане, възстановяване и модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура в стопанствата“, обясни Стайков. 

По думите му всички тези стъпки са в правилната посока – възстановяване, реновация на хидромелиоративна инфраструктура и създаване на нова. Но те задължително трябва да минат през анализ на собствеността и състоянието, проектиране и/или препроектиране, включително и на ниво землище и стопанство.