След като по-рано днес се разбра, че „Система за агропазарна информация” ЕООД (САПИ) има нов изпълнителен директор, макар и временно изпълняващ длъжността, Министерството на земеделието съобщи, че е променен и съставът на Съвета на директорите в „Напоителни системи“ ЕАД.

След разкритията за фалшивата диплома „калинката“ излетя

С протоколно решение на служебния земеделски министър са освободени Снежина Динева, Пламен Иванов и Силвия Русинова. 

На техните места са назначени съответно Димо Чопков, Георги Стоянов и Ангел Ангелов. Те ще поемат кормилото, докато се проведат конкурси за членове на органа на управление на дружеството

Назначеният на 25 май одит е установил нередности и организационни пропуски в управлението на дружеството, съобщават от ресорното министерство. Многократно в свои интервюта проф. Бозуков споменаваше нередности относно провеждани обществени поръчки, вписване на лични разходи като служебни, несъбрани вземания, дори сключени договори срещу залог от имоти в частна българска банка, която се оказа с несигурна ликвидност.