Преди седмица служебното правителство реши да върне по 110 лв. на всеки мегаватчас като компенсация за небитовите потребители. За да сме сигурни, че от тази държавна помощ могат да се възползват и представителите на селскостопанския сектор, поискахме допълнителна информация от Министерството на енергетиката.

Вижте индикативния график за Кампания 2021

На въпросите на Агри.БГ дали има специални изисквания към земеделците, кога може да се очаква изплащането на първите компенсации и има ли значение дали производителите са сключили договор за доставки на свободния пазар или с доставчици от последна инстанция, ни беше отговорено по следния начин:

Помощта от 110 лв./мвтч изразходвана електроенергия важи за всички небитови потребители, които се снабдяват с електроенергия от свободния пазар и от доставчици от последна инстанция (ДПИ). 

За ДПИ помощта е повече от 110 лв., тъй като КЕВР промени методиката, по която се изчисляват цените на ДПИ. Чрез тази промяна цените на ДПИ се намаляват с до 30 лв./мвтч. 

Няма специални изисквания за получаване на помощта. Сметките на всички ползватели на помощта ще бъдат намалени със съответните суми според количеството изразходвана електроенергия с фактурите за месец октомври, които се получават през ноември.